ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊಲು/ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನೊಲೆ ಸುರುತ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೭

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೮ನೆ ದಿನೊನು ಭಾರತ ದೇಸೊಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನೊ ದಿನೊ ಆದ್ ಆಚರಿಸವೊ. ನೊಬೆಲ್ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ ಆರ್ ಆರೆನ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮೊನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಯಿನ ದಿನೊತ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಇಂದೆನ್ ಆಚರಿಸಬೆರ್. ಇಂದೆತ ಅಂಗವಾದ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಯೋಜನೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಈ ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊನು ದೀಡ್ದ್‌ನೆ.

ದಿನೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಸ್‍ದ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

(ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು) ಪೊಸಬೆರ್: ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಪರಿಚಯೊ, ಕಾತೆ ದೆಪ್ಪುನೆ, ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕಲ್ಪುನೆ

(ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು) ಪರಬೆರ್ - ಲೇಕನೊ ಸೇರಾವುನೆ


ಸೂಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಈ ಪುಟಡ್ ಕೊರ್‍ನ ಇಸಯೊಲೆ ಬಗೆಟ್ ಸೇರಾಯೆರೆ ಆದ್ಯತೆ.
 • ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸುರೂಟೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.


ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾಗವಹಿಸಯೆರೆ ಇಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೨೧, ೨೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (IST)
 2. --Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೨೪, ೨೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (IST)
 3. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೦, ೨೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (IST)
 4. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೩೧, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ (IST)
 5. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೨೨, ೧೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ (IST)

ಭಾಗವಹಿಸಯಿನಕುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಅಕ್ಲೆನ ಲೇಕನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೯, ೨೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (IST)-೧ ಪ್ಯಾರಡೇನ ನಿಯಮೊಲು. ೨.ಚಲನೆ.
 2. Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೪, ೨ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ (IST) ೧.ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಶಕ್ತಿ, ೨. ರಾಕೆಟ್, ೩. ಬೊಳ್ಳಿ, ೪. ಅಂಗಾರಕ, 5. ಸೌರಮಂಡಲ ೬. ಗ್ರಹ
 3. BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೨೩, ೧೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ (IST)
 4. Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೫೧, ೧೯ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ (IST), ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಶಕ್ತಿ (ವಿಸಯೊ ಸೇರ್ಪಾಯಿನೆ)

ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]