ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊಲು/ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗೊಲು ೨೦೧೬

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:WAM ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗೊಲು(Asian Month) ಏಷ್ಯೊದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯೊಲೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆನ್ ದಿಂಜಾವುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಲ್ಟ್ ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಆತ್ಂಡ್. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ನೆ ತಿಂಗೊಲ್ದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಡಪುನ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ(Asian Month) ಉದ್ದೇಸೊ, ಭಾರತೊನು ಬುಡುತು ಬೇತೆ ಏಷ್ಯನ್ ದೇಸೊಲೆ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬುಕ್ಕೊ ಗುಣಮಟ್ಟೊನು ಎಡ್ಡೆಮಲ್ಪುನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಸಮುದಾಯೊಲೆ ನಡುತ ಸ್ನೇಹೊದ ಗುರ್ತಾದ್ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ಪೂರೈಸವುನ ಕನಿಷ್ಠ ಐನ್ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಬರೆದ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ ಭಾಗವಹಿಸಯಿನ ದೇಸೊಡ್ದ್ ವಿಸೇಸವಾದ್ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ತಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಂಚೆಕಾರ್ಡ್‌ನ್ ಪಡೆಯೊನ್ಬೆರ್.

ಪ್ರತಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ದಿಂಜ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಬರೆಪುನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನೆರೆನ್ "ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ರಾಯಭಾರಿಲು" ಪಂಡ್‍ದ್ ಗೌರವಿಸವೆರ್.


ನಿಯಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ನವೆಂಬರ್ ೧ ೨೦೧೬ ೦:೦೦ ಡ್ದ್ ನವೆಂಬರ್ ೩೦ ೨೦೧೬ ೨೩:೫೯(ಯುಟಿಸಿ)ದ ಉಲಯಿ ನಿಕ್ಲೇ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಪೊಸತಾದ್ ಸೃಸ್ಟಿಸಾವೊಡು. (ಚುಟುಕು ಲೇಕನೊಲೆನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಬುಂಚ ಇದ್ದಿ).
 • ಲೇಕನೊಡು ಕನಿಷ್ಠ ೩೦೦ ಪದೊ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ಪೂರೈಸವೊಡು.
 • ಲೇಕನೊಲು ಯೋಗ್ಯ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ಇಪ್ಪೊಡು. ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದೊ ಬುಕ್ಕೊ ವಿವಾದಾತ್ಮಕೊ ಹೇಳಿಕೆಲು ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಸೂಕ್ತೊ ಉಲ್ಲೇಕೊಲೆಡ್ದ್ ಲೇಕನೊನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊ ಯೋಗ್ಯ ಬಾಸೆಡ್ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷಾಂತರೊ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್.
 • ಲೇಕನೊಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಲೇಕನೊ ಪಟ್ಟಿದ ರೀತಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಲೇಕನೊ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊ ಭಾರತೊನು ಬುಡುತ್ ಏಷ್ಯನ್ ದೇಸೊ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರದೇಸೊದ(ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, etc.,.) ಬಗೆಟ್ ಇಪ್ಪಡ್.
 • ಸಂಘಟಕೆರೆ ಸಲ್ಲವುನ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಬೇತೆ ಸಂಘಟಕೆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು.
 • ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಕೇರಿಡ್ ಲೇಕನೊಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನ್ ಕೈತಲ್ದ ವಿಕಿಪಿಡಿಯೊದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರೆರಾದ್ ನಿರ್ಧರಿಸವೆರ್.

ಸಂಘಟಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಲ್‍ಪಡೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಬೇಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೇಕನೊಲೆ ವಿವರೊನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಲೇಕನೊ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸಂಘಟಕೆರ್ ಆ ಲೇಕನೊಗು ಗುರುತು ಪಾಡುವೆರ್.

 1. --Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೦೨, ೭ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 2. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೧೫, ೨೦ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)-೧. ಇಸ್ರೇಲ್.೨.ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೆನ್
 3. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೬, ೨೦ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)-೧.ಕಚಿನ್.೨.ಭೂತಾನ್.೩.ಜಪಾನ್.೪.ಶ್ರೀಲಂಕಾ.
 4. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೧೭, ೨೦ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)- ೧. ನಚಿಕೇತ, ೨. ಕಜಾಕಸ್ತಾನ್, ೩. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆ, ೪. ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ, ೫. ಇಂಡೋ - ಗ್ರೀಕೆರ್, ೬. ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಸೆಲು,

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Affiliation[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]