"ಬಳಕೆದಾರೆ ಪಾತೆರ:Vinoda mamatharai" ಪುಟೊಗು ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪುಟೊಲು

ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಇಡೆ ವಾ ಪುಟೊ ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು      
ಅರಿಪೆಲು ಅಡೆಂಗಾವು ಸೇರಾವುನವು | ಅಡೆಂಗಾವು ಕೊಂಡಿಕುಲು | ಅಡೆಂಗಾವು ಪಿರನಿರ್ದೇಶನೊಲು

ಬಳಕೆದಾರೆ ಪಾತೆರ:Vinoda mamatharaiಗ್ ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಪುಟೊಗು ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)