ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ - ೨೭

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಗೆಬಗೆತ್ತ ವಿಸಯೊ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ ಪೊನ್ನು ಬೇದೊ ದೂರ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಬೊಡಾತ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಗತ್ಯವಾವೊಡಾಯಿನ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ದಿಂಜಾಪುನ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ. ನೆನ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲೆಗ್ ಸೆರವುನಾ ಲೇಸ್ಲ್ ನಡಪಿಯರ ಉಂಡು. ನಮ ರಾಜ್ಯೊತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೊಲೆಡ್ ನಡಪುಂಡು.

ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಲೇಕನೊ ಬರೆಪಿನಕುಲೆಗ್ ಪೊಸ ವಿಚಾರೊ ತೆರಿಪಾಪುನಾ. ಪೊಸ ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜೊವು ಸೇರವುನಾ.
 • ಬಗೆ ಬಗೆತ ವಿಸಯ ಸೇರವುನ
 • ಬರೆಪಿನಕುಲೆಗ್ ಪೊಸ ಉಮೇದ್ ಪುಟ್ಟಪುನಾ

ಜಾಗೊ ಬುಕ್ಕ ತಾರೀಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾಗೊ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು, ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ
ತಾರೀಕ್ : ಆಗಸ್ಟ್ ೩೧, ಶನಿವಾರ ಬುಕ್ಕ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧, ೨೦೧೯
ಸಮಯ : ಕಾಂಡೆ ೯:೩೦ ತ್ ಬಯ್ಯ ೫:೦೦

ವಿಷಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಬಾಸೆದ ನಲಿಕೆಲು

ತುಳುನಾಡಿನ ಕುಣಿತಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂತಾರಾದನೆ ಸಮ್ಮಂದೊದ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜಾಲಾಟೊ
 2. ಬೈದ್ಯೆರ್ಲೆ ನೇಮೊ
 3. ಪಾಣಾರಾಟೊಡು ಬೂತೊಕೋಲೊ
 4. ಒತ್ತೆಕೋಲೊ

ನಾಗಾರಾದನೆ ಸಮ್ಮಂದೊದ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಾಡ್ಯನಾಟೊ
 2. ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ
 3. ನಾಗಮಂಡಲೊ
 4. ನಾಗನ ಕೋಲೊ
 5. ಮೂರ್ಲೆ ನಲಿಕೆ
 6. ಬೈಲಬಾಕುಡೆರೆ ಸರ್ಪಕೋಲೊ

ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಸಮ್ಮಂದೊದ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಗೋಂದೋಲು ನಲಿಕೆ
 2. ಮಾಂಕಾಳಿ ನಲಿಕೆ

ಯಕ್ಷಾರದನೆ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕುದುರೆ ಕೋಲೊ
 2. ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ
 3. ಸ್ವಾಮಿಕೋಲೊ

ಯಕ್ಷಗಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಯಕ್ಷಗಾನ
 2. ಯಕ್ಷಗಾನೊ ಬಯಲಾಟೊ
 3. ಸಿರಿ ವೇಸೊ
 4. ಯಕ್ಷಗಾನೊ ಬೊಂಬೆಯಾಟೊ
 5. ತಾಳಮದ್ದಲೆ
 6. ಹೂವಿನ ಕೋಲು ನಲಿಕೆ

ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ನಲಿಕೆ
 2. ಸಾವು ಕೋಲೊ
 3. ಕಾಲೆಕೋಲೊ
 4. ರಾಹುಗುಳಿಗ ಕೋಲೊ
 5. ಮರ್ವೆ ನಲಿಕೆ
 6. ಕೊರಗ-ತನಿಯ ನಲಿಕೆ
 7. ಬೇಡನ್ ನಲಿಕೆ
 8. ಮರ್ದೆ ನಲಿಕೆ

ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದೊದ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ
 2. ಬಸವ ನಲಿಕೆ
 3. ಪಿಲಿವೇಸೊ ನಲಿಕೆ
 4. ಪಿಲಿಕೋಲೊ ನಲಿಕೆ
 5. ಸಿಂಹೊ ನಲಿಕೆ
 6. ಕರಡಿ ನಲಿಕೆ
 7. ಎರುಕೋಲೊ ನಲಿಕೆ
 8. ಮಂಗನ ನಲಿಕೆ

ನಾಥಪಂಥ ಸಮ್ಮಂದೊದ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ನಲಿಕೆ
 2. ಜೋಗಿ ಪುರುಷ ನಲಿಕೆ
 3. ಕಾವೇರಿ ಪುರುಷೆ ನಲಿಕೆ
 4. ಮಾಯಿದ ಪುರುಷೆರ್ ನಲಿಕೆ
 5. ಸಿದ್ಧವೇಷ ನಲಿಕೆ
 6. ಪುರುಷೆರೆ ನಲಿಕೆ
 7. ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆ

ಕುಟುಂಬೊ ಸಮ್ಮಂದೊದ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆ
 2. ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ
 3. ಸೋಣೊದ ಮದಿಮ್ಮಲ್ ನಲಿಕೆ
 4. ಕನ್ಯಾಪು ನಲಿಕೆ
 5. ಮದಿಮಾಯ ಮದಿಮಾಲ್ ನಲಿಕೆ
 6. ಕೀಲು ಕುದುರೆ ನಲಿಕೆ
 7. ಕೋಲಾಟ ನಲಿಕೆ

ವಾದ್ಯೊ ಪ್ರದಾನೊ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಡೋಲು ನಲಿಕೆ
 2. ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ
 3. ತೆಂಬರೆ ನಲಿಕೆ
 4. ದುಡಿನಲಿಕೆ
 5. ಗುಮಟೆ ನಲಿಕೆ
 6. ದಫ್ ನಲಿಕೆ Daf

ಆಕರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಸ್ತಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಕೋಶ, ಡಾ. ಹಿ. ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

ಬಿನ್ನೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಟಿ.
 2. ಡಾ.ಯು.ಬಿ. ಪವನಜ
 3. ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ
 4. ಡಾ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ

ಗುರ್‌ಕಾರ್ಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ವಿಕಿವಿಮೆನ್ ಮಂಗಳೂರು
 2. ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್
 3. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು, ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --ಪವನಜ (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Kavitha G. Kana (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೭, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Arpitha05 (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೧೨, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Anvith Shenoy (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Babitha managalore (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೦೨, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೫೭, ೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 7. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೫೬, ೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 8. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೦೫, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 9. --Jitheshjs 2504 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೨೭, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 10. --Prathyaksh.Kumar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೨೨, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)

ಪಾಲ್ ಪಡೆತಿನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --ಪವನಜ (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೩೩, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 2. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೩೫, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 3. --ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೮, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST) 1. kn:ಗುಮಟೆ ಕುಣಿತ
 4. ಆಶಯ್ ವಿ.ಬಿ (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೫೮, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 5. --Jitheshjs 2504 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೨೭, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST) ಕರ್ಂಗೋಲು- ಮಾಹಿತಿ ಸೆರ್ಪಾಯಿನಿ
 6. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೦೦, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 7. ---Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೦೯, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST)
 8. --Prathyaksh.Kumar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೨೩, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯ (IST), ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ
 9. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೨೬, ೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಪಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]