ಸೇರ್ ಪಾವು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಸೇರ್-ಪಾವು ತುಳುವೆರ್ ಅರಿ ಬಾರ್ ಧಾನ್ಯಲೆನ್ ಲಪ್ಪುನ ಮಾಪು. ದುಂಬು ಬೇಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸಂಬಳ ಆದ್ ಈತ್ ಸೇರ್ ಅರಿ ಬಾರ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ಅಯಿನ್ ಲಪ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಪಡಿ-ಪಡಿಯಲಿ ಪಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಸುರು ಸುರುಟ್ ಬಾರ್‍ನ್ ಲತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍ಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನೇ ಪಡಿ ಪಂದ್ ಲತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಒಂಜಿ ಸೇರ್‍ಗ್ ನಾಲು ಪಾವು. ಪದಿನಾಲ್ ಸೇರ್‍ಗ್ ಒಂಜಿ ಕಲಸ. ಮೂಜಿ ಕಲಸೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ. ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿ ಪಂಡ ನಲ್ಪತ್ತರಡ್ಡ್ ಸೇರ್. ಬಾರ್ದ ಮುಡಿ ಆಂಡ ಸೇರ್‍ಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಮುಡಿಕ್ ನಾಲ್ ಕಲಸೆ. ಐವತ್ತಾಜಿ ಸೇರ್. ಸೇರು ಪಾವುದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಪೊಸ ಬುಲೆ ಬರ್ಪಿನ, ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪುನಾನಿ ಸೇರ್‍ಡ್ ಅರಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.