ಮಾರ್ನೆಮಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಂದು ಇರಾನಮಾಸೆತ್ ಮನತಾನಿತ್ ಸುರು ಅಪುನ ಪತ್ತು ದಿನೊತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಲುವೆರೆ ಪರ್ಬೊ

ವಿಸೆಸೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಣ್ಲೆ ನಲಿಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂದೆಟ್ ವಿಸೆಸ.

ವೇಸೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಮಾರ್ನೆಮಿತಪಗ ಬರುಪುನ ವೇಸೊಲು. ಉಂದು ಮಾಂತ ಕುಸಲ್ ರಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾಂತೊಂತು ಊರಿಡಿ ಗದ್ದವೊಂತು ಪರ್ಬೊತ ಪೊಲಬುನು ಕೊರುಪುಂಡು. ವೆಸೊಲೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆ ತೂವೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಒರಿ ಒರಿ ವೆಸೊ ಪಾಡೊಂತು ಬರ್‌ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸುಮಾರ್ ಜನೊಕುಲೆನ ಕೊಂಪೆ

ಕೊರಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಮೈ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ರಂಗ್‌ನ್ ಪಾಡೊಂತು ಕೆಬಿಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿ, ತರೆಕ್ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪಾಡೊಂತು, ಗೊಂಡೆತ ಪೂತ ಮಾಲೆ ನಾಳಿಗ್ ಕಟ್ಟೊಂತು, ಸೊಂಟೊಗು ಕೊಡೆತ ಅರ್ವೆ ಸುತ್ತೊಂತು ಕೈಡ್ ಪುರಲುರಿತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ವೇಸ. ಇ ವೇಸೊಗ್ ತುಲುವೆರೆಡ ವಿಸೆಸ ನಂಬಿಕೆ, ಜೊಕುಲೆ ಪೊಡಿಗೆ, ಕನ್ನಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ವೆಸೊ ಪಂದ್ ನಂಬುವೆರ್.

ಪಿಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿಮ್ಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಸಲ್ ವೇಸೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಸಲ್ ವೆಸೊಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ತುಲುವೆರೆ ಕಸುಬುನ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾನ್ಪುನಾ, ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗತಕುಲೆನ್ ಅಂಚಾನೆ ಮಾಂತುದ್ ತೆಲಿಪಾಪುನ. ನೆಟ್ಟ್ ನಟ್ಟುನಾಯೆ, ಬಾಲೆನ್ ಮಾನಪುನಾಯೆ, ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಾರುನಾಯೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್

ಬಾಲೆನ್ ಮಾನಪುನ ವೆಸೊತ ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಕ್ಕ್ ಬಾಲೆ ನಕ್ಕ್ .....
ನಕ್ಕ್ ಬಾಲೆ ನಕ್ಕ್
ಚೆರಂಟೆದ ಚಟುನಿ ,ಬೈತ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ..
ನಕ್ಕ್ ಬಾಲೆ ನಕ್ಕ್ , ನಕ್ಕ್ ಬಾಲೆ ನಕ್ಕ್
ಕೊಡೆ ಕಂಡೆದ ತಂಜನ, ಕೆಂಡ ಬುಡಯ ಕಮ್ಮೆನ
ನಕ್ಕ್ ಬಾಲೆ ನಕ್ಕ್ , ನಕ್ಕ್ ಬಾಲೆ ನಕ್ಕ್
ನಕ್ಕ್ ಬಾಲೆ ನಕ್ಕ್ .....

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕಲ ವೇಸ ಪಾಡ್ದ್ ಮಾರ್ಗೊಡು ತಿರ್ಗ್‍ಂಡ ಎಂಚ?
  • ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿ ಜಾಲ್ ಎತ್ತ್‍ನಗ ಕಿದೆತ ಪೆತ್ತ ತೆಲ್ತ್‍ಂಡ್‍ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]