ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತಮಿಳು ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ತಮಿಳ್ ಪಾತೆರೊ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
ತಮಿಳ್ ಲಿಪಿ

ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಭಾರತದ ತಮಿಳ್ ನಾಡ್ ರಾಜ್ಯೊಡು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಪಾತೆರುನ೦ಚಿನ ಭಾಷೆ. ಮೂಲು ಅತ್ತ೦ದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸಿ೦ಗಾಪುರ ದೇಶೊಡುಲ ತಮಿಳ್ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ತಿಕುವೆರ್. ಸಿ೦ಗಾಪುರ ದೇಶೊಡು ತಮಿಳ್ ಗ್ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉ೦ಡು. ಭಾರತೊಡು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ತ್೦ಡ್. ಈ ಭಾಷೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಜನಕ್ಲೆನ ಸಂಕೇ ಸುಮಾರ್ 77 ಮಿಲಿಯನ್. ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆನ್ ಮಲೇಶಿಯಡ್ ಕಲ್ಪುನ ಭಾಷೆಯಾದ್ ಗಲಸುವೆರ್. ತಮಿಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಮಾರ್ 2000 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕ್ದ ಭಾಷೆ. ತಮಿಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯನ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾ.ಶ.300ಟ್ ಶುರು ಆತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. 1578ಟ್ ಪೊರ್ಚುಗಿಸ್ ಬರಹೆಗಾರೆ ತಮಿಳ್‌ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಸ್ತಕನ್ ತಮಿಳ್ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯೆ (print ಮಲ್ತೆ). ಈ ಕಾರಣೊಡ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಭಾರತಡ್ ಬರೆತಿನ(ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ) ಸುರುತ ಭಾಷೆ.

[೧](ತಮಿಳ್ Wikipedia ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್) [೨](ತಮಿಳ್ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚ)

ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tamil_language
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2020-10-30. Retrieved 2020-07-24.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)