ಖೋರ್ತಾ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಖೋರ್ತಾ
ಪೂರ್ವ ಮಗಾಹಿ
ಕಾರ್ತಿಕ್
"ಖೋರ್ತಾ" ಪನ್ಪುನ ಪದೊನು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆತ್‌ನೆ.
ನೆರೆಕರೆ  ಭಾರತ
ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಚೋಟಾನಾಗ್ಪುರ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂತಾಲ್ ಪರಗಣ, ಜಾರ್ಖಂಡ್
ನೆರೆಕತೆತ ಬಾಸೆದಗ್ಲ್
೮.೦ ಮಿಲಿಯನ್ (೨೦೧೧ ಜನಗಣತಿ) [೧] [೨] (ಹಿಂದಿ ಬಾಸೆನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪಾತೆರ್ನಗ್ಲೆನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ತ್‌ನೆ)  
ದೇವನಾಗರಿ
ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿ
ಇತ್ತೆದ ಬಾಸೆ 
 ಭಾರತ
en:ISO 639-3 - ಪಂಡ್ದ್

ಖೋರ್ತಾ (ಕೋರ್ತಾ ಅತ್ತಂಡ ಖೋಟ್ಟಾ ಪಂಡ್ದ್ ರೋಮನೀಕರಿಸದ್‌ನೆ) ಪರ್ಯಾಯವಾದ್ ಪೂರ್ವ ಮಗಾಹಿ ಪಂಡ್ದ್ ವರ್ಗೀಕರಿಸದ್‌ನೆ. [೪] ಉಂದು ಭಾರತೊದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯೊಡು ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಉತ್ತರ ಛೋಟಾನಾಗ್ಪುರ, ಪಲಾಮು ವಿಭಾಗ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂತಾಲ್ ಪರಗಣ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ವಿಬಾಗೊಲಿತ್ತ್‌ದ್, ೧೬ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಪಾತೆರುನ ಮಗಾಹಿ ಬಾಸೆ ಉಪಬಾಸೆಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದ್‌ನೆ.[೫] ಖೋರ್ತಾನ್ ಸದಾನ್ಸ್ ಜನೊ ಸ್ತಳೀಯ ಬಾಸೆಯಾದ್ ಪಾತೆರ್ಬೆರ್. ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನೊ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಸೆಯಾದ್ ಗಳಸ್ಬೆರ್.[೬] ಉಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾಸೆದ ವೈವಿದ್ಯೊ.[೭] [೮] [೯]

ಬೌಗೋಳಿಕ ಹಂಚಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ದ ಉತ್ತರ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ ವಿಬಾಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂತಾಲ್ ಪರಗಣ ವಿಬಾಗೊಲೆಡ್ ಖೋರ್ತಾನ್ ಪಾತೆರುನೆ.[೧೦] ಆ ಏಳ್ ಜೆಲ್ಲೆಲು ಪಂಡ ಹಜಾರೀಬಾಗ್, ಕೊಡೆರ್ಮಾ, ಗಿರಿದಿಹ್, ಬೊಕಾರೋ, ಧನ್ಬಾದ್, ಚತ್ರಾ, ರಾಮಗಢ.

ಖೋರ್ತಾ ಪಾತೆರುನ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಗಯಾ ಬುಕ್ಕೊ ನವಾಡಾ ಸೇರ್ದ್ಂಡ್.[೧೧]

ಮಾದರಿ ನುಡಿಗಟ್ಟ್‌ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

English ಖೋರ್ತಾ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಖೋರ್ತಾ (ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ)
Ramu felt shy. ರಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತು. ರಾಮನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ರಾಮಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಂಡ್. रामुके लाज लगि गेले।
Amit has courage. ಅಮಿತ್-ಕೆ-ಸಹಸ್ ಹೇ. ಅಮಿತ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದೆ. ಅಮಿತ್ಗ್ ದೈರ್ಯೊ ಉಂಡು. अमित के साहस हे।
I feel shy ಹಮ್ಮರ್ ಲಾಜ್ ಲಗಾ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು. हम्मर लाज लगा।
Give the horse the feed. ಘೋರಾ-ಕೆ-ಖಬೆ-ಕೆ-ಡಿ. ಕುದುರೆಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ. ಕುದುರೆಗ್ ತೆನಸ್ ಕೊರ್ಲೆ घोड़ा के खाबेके दे।
The child did not hit his sister. ಬಚ್ಚ-ತಾ ಅಪ್ಪನ್-ಬಹೀಂ-ಕೆ-ನೈ ಮಾರ್-ಕೆ-ಓ. ಮಗು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಸಂಗಟಿನ್ ನೋತ್‌ಜಲ್ बच्चाटा अप्पन बहिनके नइ मारको।
Ram’s sister wedding is tomorrow. ಕಲ್ಖಿನ್ ರಾಮ್-ಕೆ ಬಹಿನ್-ಕೆ ಬಿಹಾವ್. ರಾಮನ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆ ನಾಳೆ. ರಾಮನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲೆ. कलखिन रामके बहिनके बिहा हउ।
The boy ate a banana. ಛೆಹರಾತಾ ಏಕ್ತಾ ಕೇಲಾ ಖಲೇಲ್ಕೋ. ಹುಡುಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ. ಆಣ್ ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್ನ್ ತಿಂದೆ. छौड़ाटा एकटा केला खालेलको।
Buy twenty five rupees’ sugar. ಚೀನಿ-ಚೀನಿ-ಆನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿಸಿ. ಇರುವೊ ರುಪಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ ದೆತೊನ್ಲೆ. पच्चीस टाकाके चीनी किनिअन।
Ajay wrote a letter to his mother yesterday. ಅಜಯ್ ಕಲ್ಖಿನ್ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾ-ಕೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಲೈಕ್-ಓ. ಅಜಯ್ ನಿನ್ನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಜಯ್ ಕೋಡೆ ತನ್ನೊ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕಾಕಜಿ ಬರೆತೆ. अजय कलखिन अप्पन माके चिट्ठी लिक्को।

ಇಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಖೋರ್ತಾ ಸಿನೆಮಾ
 • ೨೦೨೧-೨೦೨೨ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ದ ಬಾಸೆಲೆ ಚಳುವಳಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜನಗಣತಿ/Language_MTs.html "Statement 1: Abstract of speakers' strength of languages and mother tongues - 2011". www.censusindia.gov.in. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Retrieved 2018-07-07.
 2. "Magahi".
 3. "Jharkhand gives second language status to Magahi, Angika, Bhojpuri and Maithili".
 4. "LSI Vol-5 part-2". dsal. p. 145. Eastern Magahi
 5. "Jharkhand gives second language status to Magahi, Angika, Bhojpuri and Maithili".
 6. Atul Aman, Niladri Sekhar Dash, Jayashree Chakraborty (January 2020). "DESIGNING A LINGUISTIC PROFILE OF KHORTHA: A LESS RESOURCED LANGUAGE SPOKEN IN THE STATE OF JHARKHAND, INDIA". ResearchGate. Retrieved 11 August 2022.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 7. Pattanayak, Binay. Language Diversity in Jharkhand (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
 8. "Magahi". Ethnologue (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 2014-01-17. Retrieved 2022-08-14.
 9. "Khortha a Dying Language and Urgency to Retain its Pure Variety". ResearchGate.
 10. "Magahi".
 11. Shekhar Dash, Niladri.