ಕೊಲಾಮಿ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೊಲಾಮಿ
कॊलामि, कोलावा
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್128,451, 54% of ethnic population
ದ್ರಾವಿಡ
 • ಮಧ್ಯ
  • ಕೊಲಾಮಿ-ನಾಯ್ಕಿ
   • ಕೊಲಾಮಿ
ದೇವನಾಗರಿ,

ತೆಲುಗು ಲಿಪಿ,

ಗೋಯ್ಕನಾಡಿ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3Either:
kfb – ವಾಯುವ್ಯ ಕೊಲಾಮಿ
nit – ಆಗ್ನೇಯ ಕೊಲಾಮಿ (ನಾಯ್ಕಿ)

ಕೊಲಾಮಿ (ವಾಯುವ್ಯ ಕೊಲಾಮಿ/ಆಗ್ನೇಯ ಕೊಲಾಮಿ) ಕೊಲವ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಉಂದು ಭಾರತೊದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಕ್ಕೊ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಪಾತೆರುನ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಮದ್ಯೊ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ.[೧] ಉಂದು ಕೊಲಾಮಿ-ನಾಯ್ಕಿ ಬಾಸೆಲೆ ಗುಂಪುದ ಅಡಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ದಿಂಜ ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ ಪಾತೆರುನ ಮದ್ಯೊ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ ಆತ್ಂಡ್.[೨] [೩]

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಕ್ಕೊ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಸೊದ ವರ್ಧಾ, ಯೋತ್‍ಮಾಲ್, ಅದಿಲಾಬಾದ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊದ ಚಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಕೊಲಾಮಿನ್ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. 1951ಡ್ ಭಾರತೊ ಜನಗಣತಿದ ಪ್ರಕಾರೊ ಈ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಜನಸಂಕ್ಯೆ 45,000.[೪] ಇಂದೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದೊ ಆಯಿನಂಚನೆ ದಿಂಜ ಉಪಬಾಸೆಲು ಉಲ್ಲೊ. ಆಂಡ ಏತ್ ಉಪಬಾಸೆಲು ಉಲ್ಲೊ, ಏತೆನೆ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ಕೊಲಾಮಿಡ್ದ್ ಅವು ಬಿನ್ನೊ ಆತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪುನೆನ್ ನಾನಲಾ ಎಚ್ಚ ಸಂಶೋದನೆ ನಡಪಾದ್ ನಿರ್ದಾರೊ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಿಕ್‍ನ ಸಾಮಗ್ರಿಡ್ ಅದಿಕೃತ ಬುಕ್ಕೊ ದಿಂಜ ಪರಿಣಾಮೊ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸದ್ಂಡ್.

ಟಿ.ಬರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಎಮೆನೊ ಅಕ್ಲೆನ ಕೋಶಡ್ ಅದಿಲಾಬಾದ್‌ದ ಕಿನ್ವತ್‍ಡ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್‌ನ ಕೈಕಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾಸೆನ್ ಬೇತೆನೆ ಬಾಸೆಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ. [೫] ಆಂಡ ಇಂದೆನ್ ಕೊಲಾಮಿದ ಉಪಬಾಸೆಯಾಯಿನ ನಾಯ್ಕಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೀಡೊನೊಡುಂದು ಇಂಚಿಪದ ಸಂಶೋದನೆಲು ತೋಯ್ಪಾದ್ಂಡ್.[೬]

ಕೊಲಾಮಿ ಬಾಶೆ ತೆಲುಗು ಬುಕ್ಕೊ ಮರಾಠಿ ಬಾಸೆಲೆಡ್ದ್ ದಿಂಜ ಸಬ್ದೊಲೆನ್ ದೆತೊಂದ್ಂಡ್. ವರ್ಧಾ ಉಪಬಾಸೆಡ್ದ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಯಿನ ಸಬ್ದೊಲೆಡ್ 35% ಬಾಗೊ ಮರಾಠಿ ಮೂಲೊದವು.

ಸಾತುಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಲು ಬಾಸೆನ್ ಗಳಸ್‍ಯರ ವಿಸೇಸೊ ಲಿಪಿನ್ ಬುಲೆಪೊದೆರ್.

ವರ್ಗೀಕರಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಲಾಮಿ ಬಾಸೆನ್ ಕೇಂದ್ರ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಂದ್ ವರ್ಗೀಕರಿಸದ್‌ನೆ. ಉಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯೊದ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಂದ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ತೆಲುಗು ಬುಕ್ಕೊ ಗೊಂಡಿದಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಬಾವೊ ಆತ್ಂಡ್. ಉಂದು ಬುಡಕಟ್ಟ್ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ.

ಗುಣಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಲಾಮಿಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗೊ ಅತ್ತಂದಿನ ರಡ್ದ್ ಲಿಂಗ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಉಂಡು. ಕೊಲಾಮಿನ್ ಪೂರ್ವಜೆರಾಯಿನ ಪ್ರೊಟೊ-ದ್ರಾವಿಡಡ್ದ್ ದೂರ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಇಚ್ಚೆದ ನಿಲುಗಡೆಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾದ್ಂಡ್.

ದ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವರೊಲು [೭]
ನಾಲಗೆದ ಎದುರು ನಾಲಗೆ ನಡು ನಾಲಗೆದ ಪಿರವು
ಹ್ರಸ್ವೊ ದೀರ್ಗೊ ಹ್ರಸ್ವೊ ದೀರ್ಗೊ ಹ್ರಸ್ವೊ ದೀರ್ಗೊ
ಉನ್ನತೊ i u
ನಡು e o
ಅವನತೊ a

ವ್ಯಂಜನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವ್ಯಂಜನೊಲು [೮]
ತುಟಿ ಕೂಲಿ ಮೂರ್ದನ್ಯೊ ತಾಲವ್ಯೊ ಕಂಟೆಲ್ ಗಲಕುಹರೊ
ಅನುನಾಸಿಕೊ m n ɳ ŋ
ಸ್ಪರ್ಸೊ ಅಗೋಷ p t ʈ t͡ʃ k
ಗೋಷ b d ɖ d͡ʒ ɡ
ಗರ್ಷ ಅಗೋಷ s h
ಗೋಷ z
ಅಂದಾಜ್ ನಡುಮದ್ಯೊ ʋ j
ಪಾರ್ಶ್ವೊ l
ಕಂಪಿತೊ r

ಮಾದರಿ ಪಟ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನುಡಿಗಟ್ಟ್‌ಲು ಕನ್ನಡೊ ತುಳು ದೇವನಾಗರಿ ತೆಲುಗು
ಇನ್ನೆ ಪೆರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈರೆನ ಪುದರ್ ಇನ್ನ ಪರ್ ಇನ್ನೆ ಪೇರ್
ಅನ್ನಿ ಪೆರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಣ್ಣಾ ಪರ್ ಆನ್ನೆ ಪೇರ್
ಏಯ್ ಹೌದು ಅಂದ್ ಆಯ್ ಆಯ್
ಟೋಟೆಡ್ ಸರಿ ಸರಿ ತೋಟಾದ್ ತೋಟೆದ್

ವಿಕ್ಷನರಿಡ್ ಕೊಲಾಮಿ ಸ್ವದೇಶ್ ಪಟ್ಟಿನ್ ತೂಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "About: Kolami language". dbpedia.org.
 2. "Kolami language | Britannica". www.britannica.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
 3. "Dravidian languages - Nonliterary, South India, Tamil | Britannica". www.britannica.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
 4. Subrahmanyam†, P. S. (2019). "Kolami". The Dravidian Languages. Routledge. doi:10.4324/9781315722580-14/kolami-subrahmanyam%E2%80%A0.
 5. https://aptribes.ap.gov.in/pdfViewer.jsp?pdf=4117&id=digital[dead link]
 6. https://theswissbay.ch/pdf/Books/Linguistics/Mega%20linguistics%20pack/Dravidian/Kolami%20-%20A%20Dravidian%20Language%20%28Emeneau%29.pdf
 7. Krishnamurti, Bhadriraju (16 January 2003). "The Dravidian Languages" (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Cambridge University Press.
 8. Reference Krishnamurti, Bhadriraju (2003). The Dravidian Languages. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-43533-8.