ಮಾಲಪಂದರಂ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಾಲಪಂದರಂ
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್೫,೯೦೦
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3mjp

ಮಾಲಪಂದರಂ (ಬೆಟ್ಟದ ಪಂದರಂ) ಕೇರಳ ಬುಕ್ಕೊ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ ಅವು ತಮಿಳುಗು ಕೈತಕ್ದ ಸಮ್ಮಂದೊ ಹೊಂದ್ಂಡ್. [೧]

ಕೇರಳoದ ಮಲೈ ಪಂದರಂ ಒಂಜಿ ಪರಿಸಿಸ್ಟೊ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಸಮುದಾಯೊ.[೨] ಅಕುಲು ಕೇರಳೊದ ಕೊಲ್ಲಂ ಬುಕ್ಕೊ ಪಥನತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುಡ್ಡೆಕಾಡ್ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೇತೆಕ್ಲ್ ತಮಿಳುನಾಡ್‍ಡ್ ದುಂಬುಡ್ದ್ ವಾಸೊ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕುಲು ಕೇರಳೊದ ಬಾಸೆಯಾಯಿನ ಮಲಿಯಾಳಿ ಪಾತೆರುವೆರ್. [೩]

ಮೂಲ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲಪಂದರಂ (ಇಂದೆನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಪಂದರಂ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒಪ್ಪುದೆರ್) ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾರತೊದ ಕೇರಳೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಪರಿಸಿಸ್ಟೊ ಪಂಗಡೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರೋವರೊ ಬುಕ್ಕೊ ತೆನ್ಮಲಿ ಪಟ್ಟಣೊದ ನಡುಟೆ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಡ್ ಬೆಟ್ಟೊಲೆಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಾಲ (ಮಲೆ, ಪರ್ವತ) ಬೆಟ್ಟೊಕಾಡ್‌ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಜ ಸಮಯೊ ಸಮ್ಮಂದೊ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಪಡ್ಡೋಯಿದ ಗಟ್ಟಲು ಉಂದು ಭಾರತೊದ ಪರ್ಯಾಯಪ ಪ್ರದೇಸೊದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಬುಕ್ಕೊ 600 ಡ್ದ್ 2,400 ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತರೊಡುಂಡು. ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯೊ, ಬೆಟ್ಟೊದ ಪಂದರಂ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕಾಡ್‌ದೊಟ್ಟುಗು ಸಲೀಸಾದ್ ಗುರ್ತಿಸಬೊನ್ಬೆರ್. [೪]

ಜನಸಂಕ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಮುದಾಯೊ, ಬೆಟ್ಟೊದ ಪಂದರಂ 1971 ಡ್ 1,569 ಜನೊ ಇತ್ತೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗ್ 1 ಡ್ದ್ 2 ಜನೊಕ್ಲೆ ಜನಸಂಕೆದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಯುನೆಸ್ಕೊ ಸಮೀಕ್ಷೆದ ಪ್ರಕಾರೊ ಈ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಜನೊ 9,999 ಪಂಡ್‌ದ್ ದಾಕಲೆ ಆತ್ಂಡ್.[೫]

ಇತಿಯಾಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮಂದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಲಪಂದರಂ ಜನೊ ಕಾಡ್‌ಬೆಟ್ಟೊಲೆಡ್ ವಾಸೊ ಮಲ್ಪುನೆ, ಅಗ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯೊದ ಜನೊಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗೆ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪು ಎಡ್ಡೆಪು ಉಂಡು. ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾರತೊದ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯೊಲಾಯಿನ ಪಾಲಿಯನ್, ಕದರ್, ಕನ್ನಿಕರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಲಾ ಉಲ್ಲಾಡನ್‌ದಂಚನೆ, ಮಾಲಪಂದರಂ ಏಪೊಲ ಬೇತೆನೆ ಸಮುದಾಯೊ ಆದಿದ್ಯಂಡ್. ಅಗ್‌ಲ್ ಮೂಲೊಡ್ದೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯೊದ ಕ್ರಿಸಿಕೆತ್. ಪದಿನೆನ್ಮೊನೆ ಶತಮಾನೊದ ಅಕೇರಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇರೊಗು ಜಪ್ಪುವೆರ್. ಅಗ್‌ಲ್ ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೆದ್ರ್, ದಂತೊ, ಚೀಯೊದ ನೆಯಿ ಬುಕ್ಕೊ ಮಯಣೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನೊ ಸಂಪೊಲಿತೊಂದಿತ್ತೆರ್. [೬]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "About: Malapandaram language". dbpedia.org.
  2. https://www.ijmra.us/project%20doc/2017/IJRSS_AUGUST2017/IJMRA-11943.pdf
  3. Project, Joshua. "Malai Pandaram in India". joshuaproject.net (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
  4. Project, Joshua. "Malai Pandaram in India". joshuaproject.net (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
  5. https://en.wal.unesco.org/languages/malapandaram
  6. cite book |url=https://web.archive.org/web/20240123164306/https://academic-accelerator.com/encyclopedia/malapandaram-language