ಎರುಕಲ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಎರುಕಲ
ಪ್ರದೇಸೊದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್58,065, 11% ಜನಾಂಗೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (2011 ಜನಗಣತಿ)
ದ್ರಾವಿಡ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3yeu

ಎರುಕುಲ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ, ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಎರುಕಲ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗೊದಗ್ಲ್ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್. ಈ ಬಾಸೆನ್ ಕುರ್ರು ಬಾಷ ಅತ್ತಂಡ ಕುಲವತ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. [೨] ಎರುಕಳ ಬಾಸಾ ಸಾಸ್ತ್ರೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲಾಯಿನ ರವುಳ ಬುಕ್ಕೊ ಇರುಳಗ್ ಕೈತಲ್‌ಡುಂಡು. ಈ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಪದಿಕ್ಲೆ ಹೋಲಿಕೆ 53% ಡ್ದ್ 81% ಗ್ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು; ಇರುಳ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಉಂದು 33% ಡ್ದ್ 38% ಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬದಲಾಪುಂಡು; ರವುಳದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಉಂದು 28% ಡ್ದ್ 45% ಗ್ ಮುಟ್ಟ ಬದಲಾಪುಂಡು; ಪೊಸ ತಮಿಳುದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಉಂದು 27% ಡ್ದ್ 45% ಗ್ವ ಮುಟ್ಟ ಬದಲಾಪುಂಡು. [೩][೪]

ಉಪಬಾಸೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎರುಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ದ್ರಾವಿಡ ಉಪಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ಂಡ್. "ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1891" ಈ ತಿರ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿನ್ ಕೊರ್ತೆರ್; ಎರುಕಳಡ್ ತಮಿಳುದ ಮೂಜಿ ಉಪಬಾಸೆಲೆನ್ ತೋಜಾದೆರ್. ಅವು; ಕೊರವ, ಇರುಳ ಬುಕ್ಕೊ ಕಸುವ. ಆಂಡ ತಮಿಳುಡು ಬಿನ್ನೊ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರಬೇದೊಲು ಉಂಡು. ಅವು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಗ್ ವಿಸೇಸವಾಯಿನವು ಬುಕ್ಕೊ ನಿಗಂಟ್‌ದ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಜಾತಿಲೆ ಬಾಸೆ ಅತ್ತ್; ಬುಕ್ಕೊ ಅಗ್ಲ್ ಈ ಬಾಸೆನ್ ತಮಿಳು ಪಂಡ್‌ದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೫][೬]

ಲಿಪಿದ ಬುಲೆಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾತುಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಲು ಬಾಸೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಗಳಸ್‍ಯರ ವಿಸಿಸ್ಟೊ ಲಿಪಿನ್ ಬುಲೆಪಾದೆರ್. ಎರುಕಲ ಬಾಸೆದ ಲಿಪಿನ್ ಇಂದ್ರಾಣಿನ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬುಲೆಪಾದೆರ್. [೭]

ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಪದಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಂಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕುರ್ರು
Father ತಂದೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ಆವಾ
Father's Father ತಂದೆಯ ತಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆರ್/ಅಜ್ಜೆರ್ ಜೆಜಾವ
Father's Mother ತಂದೆಯ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ/ಅಬ/ಅಜ್ಜಿ ಜೆಜಿ
Mother ತಾಯಿ/ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಾ
Mother's Father ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ / ಅಜ್ಜೆರ್ ಟಾಟಾ
Mother's Mother ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ/ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆ / ಅವ್ವ / ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮಮ್ಮ
Son ಮಗ ಮಗೆ ಮೋಮು
Elder Brother ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಪಲಯೆ / ಪರಯೆ / ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಬೇರನ್ನು
Younger Brother ತಮ್ಮ ಮೆಗ್ಯೆ ತೇನ್ಭಿ
Daughter ಮಗಳು ಮಗಳ್ ಮಗಾ
Elder Sister ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬೇರುಕ್ಕ
Younger Sister ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಮೆಗ್ದಿ / ಎಲ್ಯ ಮೆಗ್ದಿ ತಂಗಿಸೀ
Grand Daughter ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪುಲ್ಲಿ ಪೇಠಿ
Grand Son ಮೊಮ್ಮಗ ಪುಲ್ಲಿ ಪಯತು
Father's Sister ತಂದೆಯ ತಂಗಿ /ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಮೆಗ್ದಿ / ಮಾಮಿ ಅಟ್ಟ
Elder Sister-in-law ಹಿರಿಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅತ್ಯೆ ನಂಗ
Younger Sister-in-law ಕಿರಿಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಯ ಅತ್ಯೆ ಮರ್ಚೆಂಚಿ
Uncle ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸಿದ್ದಿ / ಸಿದ್ಯಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮ

ಅನುವಾದೊ ಸೇವೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯುಎಸ್ಎ ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ದ್ ಎರುಕುಲಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಎರುಕುಲಡ್ದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಸೆಗ್ ಜತೆಟ್ ಅನುವಾದೊ ಸೇವೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. 100ಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಬೇತೆಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಗ್ ಅನುವಾದಿಸವುನ ನಿಜಾದ್ ಎರುಕುಲನ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರಪಂಚೊದ ಒವ್ವೇ ಬಾಸೆಗ್ ಪೂರ್ತಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ತೆ. [೮]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Glottolog 4.8 - Yerukula-Korava-Kaikadi". glottolog.org.
  2. "Yerukula language and alphabet". www.omniglot.com.
  3. "Yerukula".
  4. "About: Yerukala language". dbpedia.org.
  5. "The Unreached Peoples Prayer Profiles". kcm.co.kr.
  6. https://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_BOK_0019500_Yerukala_Dialect.pdf
  7. Bharat, E. T. V. (4 November 2023). "ఎరుకల భాషకు మనుగడనిచ్చేందుకు నడుం బిగించిన యువతి లిపి సృష్టించింది అభివృద్ధే తరువాయి". ETV Bharat News (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
  8. "Yerukula Translation Services - English to Yerukula Translations". www.translation-services-usa.com.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]