ಚೆಂಚು ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಚೆಂಚು
చెంచు
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆ), ತೆಲಂಗಾಣ (ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ), ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕೊ ಒರಿಸ್ಸಾಡ್ ಎಚ್ಚ ಉಲ್ಲೆರ್
ಜನಾಂಗೊಚೆಂಚು ಜನೊ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್೨೬,೦೦೦
ದ್ರಾವಿಡ
 • ದಕ್ಷಿಣ-ಮಧ್ಯ
  • ತೆಲುಗು ಉಪಬಾಸೆ
   • ಚೆಂಚು
ತೆಲುಗು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3cde
Glottologchen1255[೧]

ಚೆಂಚು ಬಾಸೆ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. ಅವು ದಕ್ಷಿಣ-ಮದ್ಯೊ ಕುಟುಮ್ಮೊದ ತೆಲುಗು ಶಾಕೆಗ್ ಸೇರ್ದ್ಂಡ್. ಚೆಂಚು ಮೂಲನಿವಾಸಿಲು ಕಾಡ ಬೋಂಟೆದಗ್ಲ್. ಸುಮಾರ್ ೨೮೦,೭೬೪ ಜನೊ (೧೯೮೧ ಜನಗಣತಿ) ಬುಡಕಟ್ಟ್‌ದಗ್ಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಈ ಬಾಸೆನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಭಾರತೊಡ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬುಕ್ಕೊ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಪಾತೆರ್ಬೆರ್.[೨]

ಚೆಂಚು ಪದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂದೆನ್ ಚೆಂಚುಕುಲಂ, ಚೆಂಚ್ವಾರ್, ಚೆನ್ಸ್ವರ್ ಅತ್ತಂಡ ಚೋಂಚರು ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಚೆಂಚೂ(ˈchen chü') ಇಂದೆತ ಬಹುವಚನೊ ರೂಪೊ ಚೆಂಚು ಅತ್ತಂಡ ಚೆಂಚಸ್. ಮೆಗ್ಲ್ ಮದ್ಯೊ ಭಾರತೊದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ದ ಜನೊ. ಮುಗ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚದಗ್ಲ್ ತೆಲುಗು ಜನಸಂಕ್ಯೆಡ್ದ್ ಪ್ರಭಾವಿತೆರಾತೆರ್. ಆಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ತೆನಸ್ ಸಂಗ್ರಹೊ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಟೊಂದೆರ್. ಮುಗ್ಲು ಪಿರಾಕ್‌ದ ಭಾರತೊದ ಜನಾಂಗೀಯವಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ್ ಕಸ್ಟೊದ ಪೊರ್ತುದ ನಡುಟು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. [೩]

ಚೆಂಚು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದ್ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆಂಚು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊದ ಜನೊ. ೨೧ ನೇ ಶತಮಾನೊದ ತಿರ್ಗಸ್ಡ್ ಸುಮಾರ್ ೫೯,೦೦೦ಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚೆಂಚುಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ಈ ಪ್ರದೇಶೊದ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಯಾಯಿನ ತೆಲುಗುದು ರೂಪಾಂತರೊಲೆನ್ ಪಾತೆರ್ಬೆರ್. ವಾಟಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಪಂತಿದ ಅಗ್ಲೆನ ಸುತ್ತಲ್ದ ಇಲ್ಲ್ ಈ ಪ್ರದೇಶೊದ ಬೇತೆ ಜನೊ ಗಳಸುನಂಚ ಬಿನ್ನೊ ಆತ್‌ಜಿ. ಕೆಲವು ಚೆಂಚುಲು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ಕಾಡ್ದ್ ತೆನಸ್ಲೆನ್ ಅಯಿಟ್ಲಾ ವಿಸೇಸವಾದ್ ಗೆಡ್ಡೆಲೆನ್ ಸಂಗ್ರಹೊ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕಿ ಅಗ್ಲೆನ ಆಹಾರೊನ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೪] ಅಗ್ಲೆನ ಬೋಂಟೆದ ಹತ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಬಾಣೊ. ಕರ್ಬೊದ ಕೊಡಿಟ್ ಅಗತೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಲು, ಕೊಡರಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬೀಸತ್ತಿ ಕ್ರಿಸಿ ಹತ್ಯಾರ್ಲು. ಚೆಂಚುಲು ಪ್ರಬಲವಾದ್ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆ, ಅಯಿಡ್ದ್‌ಲಾ ಪಿರಾಕ್ದ ಭಾರತೊದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಲಾದಿತ್ತೆರ್. ಅಗ್ಲೆನ ಆಚರಣೆಲು ಸುಲಬೊ. ಅಗ್ಲೆಡ್ ದಾರ್ಮಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಜಕೀಯ ವಿಸೇಸೊಲು ಕಡಿಮೆ. ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಕುಟುಮ್ಮೊಡು ವಾಸೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಂಜೊನಗ್ಲ್ ಆಂಜೊನಗ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗೆ ಸಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರಾಯೊ ಬತ್ತ್‌ನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಾತ್ರೊ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆರ್.[೫] ಆಂಡಲಾ ಹೆಚ್ಚದ ಚೆಂಚುಲು ಕ್ರಿಸಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅರಣ್ಯೊ ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ಅಲೆಮಾರಿಲು, ತೆನಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸದ್ ಬದ್ಕ್‌ಬೆರ್. ಹೆಚ್ಚದಗ್ಲ್ ಹಿಂದೂ ದೇವರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕ್ರಮೊಲೆನ್ ಅಳವಡಿಸಿಸಬೊಂದೆರ್. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾದ್ ಉನ್ನತೊ ಜಾತಿ ಸ್ತಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆತೆರ್.[೬]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ಚೆಂಚು". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 2. "Chenchu | Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com.
 3. "Definition of CHENCHU". www.merriam-webster.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
 4. Fürer-Haimendorf, Christoph von (1943). The Aboriginal Tribes of Hyderabad. Vol. 1, The Chenchus. London: Macmillan.
 5. "Chenchu | Tribal Community, Telangana, India | Britannica". www.britannica.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
 6. Jinka Ramamurthy, Malavika; Hoffman, David M. (2023). ""Development" definitions of internally displaced people and the government: A study of the Chenchu tribe in the Nallamala forest of southern India". Frontiers in Conservation Science. doi:10.3389/fcosc.2023.1126168/full.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]