ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಲಸರ್ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಲಸರ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್೭,೮೦೦
ದ್ರಾವಿಡ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3ymr
Glottologmala1458[೧]

ಮಲಸರ್ (ಮಲಯರ್) ಪನ್ಪುನವು ಭಾರತೊದ ಪರಿಸಿಸ್ಟೊ ಬುಡಕಟ್ಟ್‌ಡ್ದ್ ಪಾತೆರುನ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. ಉಂದು ಎರವಲ್ಲನ್‌ ಬಾಸೆಗ್ ಕೈತಲ್‌ಡುಂಡು.

ಮಲಸರ್ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗೊದಕುಲು ಪಾತೆರುನ ವಿಬಾಗೊ ಮಲ್ಪಂದಿನ ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಬಾಸೆ. 2001ನೆ ಭಾರತೊದ ಜನಗಣತಿದ ಪ್ರಕಾರೊ ಮಲಸರ್ ಪಾತೆರುನಕ್ಲೆನ ಸಂಕ್ಯೆ 7760. ಮಲಸರ್ ಬುಡಕಟ್ಟ್‌ದಕುಲು ತಮಿಳು ಬಾಸೆನ್ ಸಮಾನಾರ್ತೊ ರೂಪೊಡು ಒರಿಯಗೊರಿ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್. ಬೇತೆಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗೆ ಅಕುಲು ತಮಿಳು ಅತ್ತಂಡ ಮಲಯಾಳಂಡ್ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್.[೨]

ಮಲಸರ್ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಸಮುದಾಯೊದಕುಲು ಕೇರಳ ಬುಕ್ಕೊ ತಮಿಳುನಾಡ್‌ಡ್ ವಾಸೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಕುಲು ಕೇರಳೊದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಂಬಿಕುಲಂ ಮೀಸಲ್ ಅರಣ್ಯೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ತಮಿಳುನಾಡ್‌ದ ಪಕ್ಕೊದ ಅರಣ್ಯೊಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊದ ಅನಮಲೈ ಬೆಟ್ಟೊಲೆ ತಟ್ಟ್‌ ಬೆಟ್ಟೊಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 'ಮಲಸರ್' ಪನ್ಪುನವು 'ಮಲೈ' ಬುಕ್ಕೊ 'ಅರಸರ್' ಪನ್ಪುನ ಅಸುದ್ದೊ ರೂಪೊ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಒಪ್ಪುದೆರ್. ಉಂದು ಬೆಟ್ಟೊಲೆ ರಾಜನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು ('ಮಲೈ' ಪಂಡ ಬೆಟ್ಟೊ ಬುಕ್ಕೊ 'ಅರಸರ್' ಪಂಡ ರಾಜೆ). 15 ಡ್ದ್ 20 ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಲೊ ಎಲ್ಯ ಸಮುದಾಯೊ. ಸಾಂವಿದಾನಿಕವಾದ್ ಈ ಸಮುದಾಯೊ ಪರಿಸಿಸ್ಡೊ ಪಂಗಡೊ.[೩]

ಮಲಸಾರ್ ಸಮುದಾಯೊದಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ್ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆತ್ತೊನುವೆರ್. 'ಕಾಳಿ' ಬುಕ್ಕೊ 'ಮರಿಯಮ್ಮನ್' ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಆರಾದನೆನ್ ಅಬ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ‘ಮಟ್ಟು ಪೊಂಗಲ್’, ‘ತಾಯಿ ಪೊಂಗಲ್’, ‘ದೀಪಾವಳಿ’ ಬುಕ್ಕೊ ‘ಓಣಂ’ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗೊದಕುಲುಉ ಆಚರಿಸವುನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬೊ. ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದಿಂಜ ಆಚರಣೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕಾರೊಲೆನ್ ಹೊಂದ್ಂಡ್. ಅಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಪದ್ಯೊ ಪನ್ಪುನ ಜನಪದ ಗೀತೆದ ರೂಪೊಡು ಮೌಕಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯೊನು ಹೊಂದ್‌ದೆರ್. ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗೊ ಎಲ್ಯ ಕಾಡ್ ಉತ್ಪನ್ನೊಲೆ ಸಂಗ್ರಹೊ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಕುಲು ರಾಗಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆ ದಿಂಜ ರೀತಿದ ದಾನ್ಯೊಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.[೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ಮಲಸರ್". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
  2. cite web |url=https://academic-accelerator.com/encyclopedia/mala-malasar-language#google_vignette[dead link]
  3. "SPPEL - Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages". www.sppel.org.
  4. "SPPEL - Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages". www.sppel.org.