ನಾಗರ್ಚಾಲ್ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನಾಗರ್ಚಾಲ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಜನಾಂಗೊನಾಗರ್ಚಿ
ದ್ರಾವಿಡ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3nbg
Glottolognaga1399[೧]

ನಾಗರ್‌ಚಾಲ್ ಮದ್ಯೊ ಭಾರತೊದ ಅಳಿವುದ ಅಂಚಿಡಿಪ್ಪುನ ಬಾಸೆ. ಇಂದೆನ್ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಂದ್ ತೆರಿಯೊಂದೆಂದ್. ೧೯೭೧ನೇ ಜನಗಣತಿದ ಪ್ರಕಾರೊ ೭,೧೦೦ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರ್ನಗ್ಲ್ ಇತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಅಗ್ಲ್ ಸ್ವಸ್ಟವಾದ್ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕೊ ಗೊಂಡಿಗ್ ಸ್ತಳಾಂತರೊ ಆಯೆರ್. ಇಂದೆನ್ ದುಂಬು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ್‌ನ ನಾಗರ್ಚಿ ಜನೊ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶೊದ ಬಾಲಘಾಟ್, ಛಿಂದ್ವಾರಾ, ಜಬಲ್ಪುರ್, ಮಂಡ್ಲಾ ಬುಕ್ಕೊ ಸಿಯೋನಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆರ್.[೨][೩] ಸಂದರ್ಶನೊ ಒಂಜೆಡ್ ನಾಗರ್ಚಿಲು ಅಗ್ಲೆನ ಬಾಸೆ ಪುರಾಣಿ ಬಾಸೆ. ಪಂಡ "ಪಿರಾಕ್ದ ಬಾಸೆ" ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ೧೫ಡ್ದ್ ೨೦ ವರ್ಸೊ ದುಂಬು ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕೊ ಗೊಂಡಿಗ್ ಸ್ತಳಾಂತರೊ ಆಯೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅಗ್ಲ್ ಇಲ್ಲೆಡೆಡ್ ಈ ಬಾಸೆನ್ ಗಳಸುಜೆರ್. ಈ ಬಾಸೆ ದುಂಬುಡ್ದು ದಿಂಜ ಬಿನ್ನೊ ಆತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಗೊಂಡಿಗ್ ಕೈತಲ್ದವು ಗೊಂಡಿಕ್ ಬಾಸೆನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡುದಂದು ಪಂಡೆರ್. ಸಂಶೋದಕೆರ್ ಅನೇಕೊ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ದ್ ನಾಗರ್ಚಿ ಪದಪಟ್ಟಿಲೆನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಯರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಯೆರ್. ಆಂಡ ಉಂದು ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿಜಿ. ಹಿರಿಯೆರ್ಲಾ ನಾಗರ್ಚಿ ಬಾಸೆಡ್ ಪದಪಟ್ಟಿಲೆನ್ ಒದಗಿಸಯರ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿಜಿ. [೪][೫]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ನಾರ್ಗಚಾಲ್". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
  2. "Finto: Lexvo: Nagarchal". finto.fi.
  3. "OLAC resources in and about the Nagarchal language". www.language-archives.org.
  4. "About: Nagarchal language". dbpedia.org.
  5. https://www.sil.org/system/files/reapdata/16/82/66/168266457676336418888975638813476176422/silesr2009_010.pdf

ಹೆಚ್ಚದ ಓದುಗು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]