ಮುಖ-ದೋರಾ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮುಖ-ದೋರಾ
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್೩೦,೦೦೦
ದ್ರಾವಿಡ
  • ದಕ್ಷಿಣ-ಮಧ್ಯ
    • ತೆಲುಗು ಬಾಸೆಲು
      • ಮುಖ-ದೋರಾ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3mmk

en:Category:Language articles with invalid population dates

ಮುಖ-ದೋರಾ (ನೂಕಾ-ದೋರಾ) ಭಾರತೊಡು ಪಾತೆರುನ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಸಮುದಾಯೊದಗ್ಲ್ ಪಾತೆರ್ಬೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ತೆಲುಗುನ್ ಅಗ್ಲೆನ ಪ್ರಾತಮಿಕ ಬಾಸೆಯಾದ್ ಗಳಸ್‌ಬೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಭಾರತೊದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶೊ ರಾಜ್ಯೊಡು ನಾಮಸೂಚಕವಾದ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಗ್ಲೆ ಬಾಸೆ.[೧]

ಸಾತುಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಲು ಬಾಸೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಗಳಸ್ಯರೆ ವಿಸಿಸ್ಟೊ ಲಿಪಿನ್ ಬೆಳೆಪಾದೆರ್.

ದೋರ ಸಮುದಾಯೊ 'ಕೊಂಡ ರಾಜು' ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದ್ಂಡ್. ಭಾರತೊ ಸರ್ಕಾರೊದ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರೊ ಉಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡೊಲೆ ಅಡಿಟ್ 'ಕೊಂಡ ದೊರ' ಸಮುದಾಯೊದ ಉಪಜಾತಿಯಾದ್ ಗುರ್ತಿಸವೊಂದ್ಂಡ್. ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರೊಲೆಡ್ ಅಗ್ಲೆನ್ 'ಕೊಂಡ ದೊರ' ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ನಗ್ಲ್ಂದ್ ಬರೆತೆರ್.[೨]

ಅಗ್ಲೆನ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆಬಾಸೆ ಕುಬಿ / ಕೊಂಡ, ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಕೇಂದ್ರ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ ಕುಯಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕುವಿಗೆ ಕೈತಲಾದ್ ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಕೈತಲ್ದ ಬಾಸೆಲೆ ಪದೊಕ್ಲಾಯಿನ ತೆಲುಗು ಬುಕ್ಕೊ ಒಡಿಯಾದ ಪ್ರಬಾವೊಡ್ದ್ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಸ್ತಿತಿಡುಂಡು.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "List of notified Scheduled Tribes" (PDF). Census India. pp. 21–22. Archived from the original (PDF) on 7 November 2013. Retrieved 15 December 2013.
  2. https://brainly.in/question/58592984#:~:text=Dora%20caste%20belongs%20to%20'Konda,census%20of%20Government%20of%20India.
  3. https://kbk.nic.in/tribalprofile/Kondadora.pdf