ಕಳನಾಡಿ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಳನಾಡಿ
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್750
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3wkl[೧]

ಕಳನಾಡಿ ಭಾರತೊದ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡಬಾಸೆ.[೨] ಈ ಬಾಸೆ ೮೮% ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಹೋಲಿಕೆನ್ ಪಟ್ಟೊನುನ ಪಥಿಯಾ ಬಾಸೆನ್ ಹೋಲುಂಡು.[೩] [೪]

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಜನೊ ಬಾಂದವ್ಯೊ ವಿಬಾಗೊಡು ಬಡಪತ್ತ್‌ಡ್ ಪಿರಬೂರ್‌ನ ಹಿಂದೂ ಜನೊ ಸಮೂಹೊದ ಬಾಗೊ. ಈ ಜನೊಕ್ಲೆ ಗುಂಪು ಭಾರತೊಡು ಮಾತ್ರೊ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಅಗ್ಲೆನ ಪ್ರಾತಮಿಕ ಬಾಸೆ ಮಲಯಾಳಂ. ಭಾರತೊದ ಉಪಕಂಡೊಡು ಪ್ರದಾನೊ ದಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದೊ ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊ ಕಳನಾಡಿಲು ಆಚರಿಸವುನ ಪ್ರಾತಮಿಕ ದರ್ಮೊ. ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ದಿಂಜ ರೂಪೊಲುಲ್ಲೊ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನವೇ ಆಯಿನ ದೇವತೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ನಂಬಿಕೆಲೆನ್ ಹೊಂದ್ಂಡ್.[೫]

ಕಳನಾಡಿ ಆರಾದನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮರಾಠಿಡ್ ಕಲಂದಿ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದಗ್ಲ್.[೬] ಅಗ್ಲ್ ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಮಲಯಕಾರಿಂಕಲಿ, ಪೂಮಾಲಿ, ಪೂತಾಡಿ, ಕಲಿಮಲತಂಪುರನ್, ಕಂದಂಬುಲಿ, ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನ್ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ಕಾಳ ಆಟ್ಟಂ ಬುಕ್ಕೊ ತೆಯ್ಯಂ ಕೆಟ್ಟುಲೆಡ್ ಪರಿಣತೆರ್.

ಮೂಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಳನಾಡಿ ಮಲಬಾರ್ದ ಸುರುತ ಆಡಳಿತಗಾರೆರೆ ಸೈನಿಕೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಮುಗ್ಲೆನ್ ಕನಲಾಡಿ, ಕಳನದಿಯನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ಮಲಯಾಳ್ಯಾಲಿ ಪಾತೆರ್ಬೆರ್. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರೊ ಅಗ್ಲೆನ್ ಬೇತೆ ಅರ್ಹೊ ಸಮುದಾಯೊಲೆ ಅಡಿಟ್ ಬರ್ಪುನ ಗುಂಪು.

ಆಚರಣೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಗ್ಲ್ ಏಳನೇ ತಿಂಗಲುಡು ಬಯಕೆದ ಆಚರಣೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಸೂತಕೊ ೨೧ ದಿನೊ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬರಿಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್‌ಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಪುದರ್ ದೀಡುವೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ಮುಂಡನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸುರುಕು ತೆನಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಜ್ಜೊಗು ಗುಮನೊ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್. ಪ್ರಾಯೊ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಲೆನ್ ಆಚರಿಸವೆರ್. ದೇವಸ್ತಾನೊಲೆಡ್ ಮದ್ಮೆ ನಡಪಾವೆರ್. ಮದ್ಮಾಯೆ ಮದ್ಮಾಲೆಗ್ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟುವೆ. ಅಗ್ಲ್ ಸೈತ್‌ನಗ್ಲೆನ್ ಗುಂಡ್‌ಡ್ ಪಾಡುವೆರ್. ೧೭ ಅತ್ತಂಡ ೨೧ ನೇ ದಿನೊ ಅಗ್ಲ್ ಪುಲಕುಳಿ ಆಚರಣೆನ್ ನಡಪಾವೆರ್.[೭]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Glottolog 4.8 - Kalanadi". glottolog.org.
  2. "DravidianLangTech-2024". sites.google.com.
  3. "About: Kalanadi language". dbpedia.org.
  4. "Kalandi, Kalaṇḍī: 3 definitions". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 7 June 2018.
  5. "DravidianLangTech 2023 : The Third Workshop on Speech and Language Technologies for Dravidian Languages". www.wikicfp.com.
  6. "PeopleGroups.org - Kalanadi of India". peoplegroups.org.
  7. "Welcome to Kerala window". www.keralawindow.net.