ಕುಂಬಾರನ್ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುಂಬಾರನ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್೧೦,೦೦೦
ದ್ರಾವಿಡ
 • ದಕ್ಷಿಣ
  • (?)
   • ಕುಂಬಾರನ್
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3wkb

en:Category:Language articles with invalid population dates

ಕುಂಬಾರನ್ ಪನ್ಪುನ ಭಾರತೊದ ದಲಿತೆರ್ ಪಾತೆರುನ ವಿಬಾಗೊ ಮಲ್ಪಂದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದಾಯಿನ ನಮೂದುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಗ್ಲೋಟೊಲಾಗ್‌ಡ್ ಸ್ತಳಾಂತರೊ ಆಯಿನ ಬಾಸೆ.[೧] [೨]

ಧರ್ಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯೆರ್. ವಿಸೇಸವಾದ್ ಆರಾದನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಆಚರಣೆಲೆ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆಟ್ ಪೂವು ಕಟ್ಟೊಂದು ಕರತ ಉಲಾಯಿ ಮೂರ್ತಿನ್ ದೀಡೊಂದು ನಲಿಪುವೆರ್.[೩]

ಉಪಜಾತಿ-ಉಪಬಾಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತೊಡು ಕುಂಬರನ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್‌ಲು ಅತ್ತಂಡ ಆದಿ ಆಂಧ್ರ ಜಾತಿಲೆ ಉಪಜಾತಿ. ಉಂದು ಭಾರತೊದ ಮುಕ್ಯೊ ಉಪಜಾತಿಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ಂಡ್. ಅಕುಲು ಮಣ್ಣ್ ಅತ್ತಂಡ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ದ್ ಕರ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕುಂಬಾರನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಕ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ್ ತೆರಿಜಿಂಡಲಾ ೧೦,೦೦೦ ಪಂಡ್ದ್ ಅಂದಾಜಿ.[೪]

ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಂಬರನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೊ ಚಕ್ರೊನು ಗಳಸ್‍ದ್ ಕರ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಾವುನ ಬುಕ್ಕೊ ಯಾಂತ್ರೊಡು ಚಲನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಕ್ರೊಲು ಉಂಡು. ಆನ್ಜೋವುನಗ್ಲ ಕುಂಬಾರನ್ ಚಕ್ರೊಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯೆರೆನ್ ಅನುಸರಿಸದ್ ಚಕ್ರೊದ ಬೇಲೆಡ್ ತರಬೇತಿ ದೆತೊನ್ಬೆರ್. ಪೊಂಜೊವುನಗ್ಲ್ ಮಣ್ಣ್ ಕೊಂಡತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ಮರ್ಗೊದ ಬರಿಟ್, ಪೇಂಟೆಡ್ ಬುfಕೊ ಊರೂರುಡು ಮಾರಿಯರ ಸಹಾಯೊ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್. ಪಜಿ ಕರಕ್ಲೆನ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಗೂಡುಡು ತಾರಾಯಿದ ಚೆಪ್ಪು, ಬಜಕುರೆ, ಕನಕ್ಕ ಗಳಸ್ದ್ ಸೂ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯ್ಪವೆರ್.[೫]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Glottolog 4.8 - Kumbaran".
 2. https://www.wisdomlib.org/definition/kumbara
 3. https://www.ijfmr.com/papers/2023/1/1589.pdf
 4. https://dbpedia.org/describe/?uri=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FKumbaran_language
 5. https://www.ijfm.org/PDFs_IJFM/14_3_PDFs/02_Kumbaran.pdf