ಕದರ್ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕದರ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್೨,೦೦೦
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3kej

ಕದರ್ ಕೇರಳ ಬುಕ್ಕೊ ತಮಿಳುನಾಡ್‍ದ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. ಅವು ಮಲ್ಯಾಳಿಗ್ ಕೈತಲ್ದ್ ಸಮ್ಮಂದೊ ಪಡೆವೊಂದ್ಂಡ್.

ಕದರ್, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊದ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬುಕ್ಕೊ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯೊದ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ನಡುತ ಗುಡ್ಡಕಾಡ್ ಗಡಿಲೆಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊದ ಎಲ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟ್.[೧]

ಕದರ್ ಸಮುದಾಯೊದಗ್ಲ್ ಕಾಡ್‌ಲೆಡ್ ಬಾಸೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಕ್ರಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಇರೆನ್, ಪಂತಿನ್ ಗಳಸ್‍ದ್ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಅಕ್ಲೆನ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಗತ್ಯೊ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆನ್ ಬದಲ್ಪುವೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ಅಗ್ಲೆನ ಸೊಂತೊ ಕೂಟೊದ ತೆನಸ್‍ನ್ ಯಾಪಾರೊ ಅತ್ತಂಡ ಕೂಲಿಗಾದ್ ದೆತೊನ್‌ನ ಅರಿನ್ ತಿನಿಯರ ಬಯಸುವೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ಚೀಯೊ,ಮಯನೊ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಸೂಂಟಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಿಸೇಸೊ ಸಂಗ್ರಹೊ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಯಲ್ ಸೀಮೆಡ್ ಬೇರೊದಗ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗೆ ದಿಂಜ ಸಮಯೊಡ್ದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಂಜೋನಗ್ಲ್ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೨]

೨೧ನೇ ಶತಮಾನೊದ ಸುರೂಟು ಕದರ್ ಜನಸಂಕ್ಯೆ ಸರಿಸುಮಾರ್ ೨,೦೦೦ ಜನೊಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸದೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ತಮಿಳು ಬುಕ್ಕೊ ಕನ್ನಡೊದ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್. ಅಗ್ಲ್ ಕಾಡ್‌ದ ಆತ್ಮೊಲೆನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಲೆನ ರೂಪೊಲೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೋದರ ಸಮ್ಮಂದಿಲೊಟ್ಟುಗೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಪ್ಪುಬೆರ್. [೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "IDS - Language Dargwa (Kadar dialect)". ids.clld.org.
  2. "Kadar | Hungarian Politician, Communist Leader, Reforms | Britannica". www.britannica.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
  3. https://en.wal.unesco.org/countries/india