ಅಲ್ಲರ್ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಲ್ಲರ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್350
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3all

ಅಲ್ಲರ್ (ಈ ಬಾಸೆನ್ ಚಾತನ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್) ಕೇರಳೊಡು ಪಾತೆರುನ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. [೧] (ಭಾರತೊದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆ-ಪೆರಿಂತಲ್ಮನ್ನಾ ತಹಶೀಲ್, ಮಂಜೇರಿ ತಹಶೀಲ್, ಮನ್ನಾರ್ಮಲಾ, ಅಮಿನಿಕಾಡು, ಬುಕ್ಕೊ ತಝೆಕೋಡ್; ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ-ಮನ್ನಾರ್ಕ್ಕಾಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಒಟ್ಟಪ್ಪಲಂ ತಹಶೀಲ್) ಗಟ್ಟಿ ಅದ್ಯಯೊನದ ಕೊರತೆಡ್ದಾದ್, ಅಲ್ಲರ್ ಬಾಸೆನ್ ಈ ಸಮಯೊಡು ದ್ರಾವಿಡಡ್ ವರ್ಗೀಕರಿಸದ್‍ಜೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆದ ಉಪಬಾಸೆ ಆದಿಪ್ಪು.[೨] ಅಲ್ಲರ್ ಬಾಸೆ ಅಳಿವುದ ಅಂಚಿಡ್‌ ಇಪ್ಪುನ ಬಾಸೆ.[೩]. ಅಲ್ಲರ್ ಬಾಸೆನ್ ಮಲ್ಯಾಳಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆಪುನೆ. [೪], [೫]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. V. Zvelebil (1997) "Language list for Dravidian," Archiv Orientální 65:175-190
  2. "Did you know Allar is endangered?". Endangered Languages (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
  3. https://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=source_detail&uid=yehbaf6vsr
  4. https://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=source_detail&uid=yehbaf6vsr
  5. https://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=language_detail&key=all