ಸಂಕೇತಿ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಂಕೇತಿ
ಮೂಲ ತ್ರಿಶೂರ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಕರ್ನಾಟಕ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3
Glottologsank1249[೧]

ಸಂಕೇತಿ (ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಂಕೇತಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಉಚ್ಚರಿಸಬೆರ್) ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. ಅವು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕೊ ತಮಿಳುಗು ಕೈತಲ್ದ ಸಮ್ಮಂದೊ ಹೊಂದ್ಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂಡ ತಮಿಳುದ ಉಪಬಾಸೆಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆರ್, ಆಂಡ ರಡ್ಡ್ ಬಾಸೆನ್‌ಲಾ ಪಾತೆರುನಕುಲೆಗ್ ಅರ್ತ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ದಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ ಉಂಡು. ಉಂದು ಕನ್ನಡೊಡ್ದ್(ವಿಸೇಸವಾದ್ ಪಾತೆರುನ ಬಾಸೆದ ರೂಪೊಡು) ಮಲ್ಲ ಪದಕೋಶ ಪ್ರಬಾವೊನು ಹೊಂದ್ಂಡ್, ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡ್ದ್ ದೆತೊಂದ್ಂಡ್.[೨] ತಮಿಳುನಾಡ್‌ದ ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಡ್ದ್ ವಲಸೆ ಬತ್ತ್‌ನ ಸಂಕೇತಿ ಜನೊ ಇಂದೆನ್ ಭಾರತೊಡ್ ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್.

ಸಂಕೇತಿ ಬಾಸೆಡ್ ಮೂಜಿ ಉಪಬಾಸೆಲು ಉಲ್ಲೊ. ಅವು: ಕೌಶಿಕ, ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಬುಕ್ಕೊ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ. ಉಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕೊಡಿಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಸುರೂತ ಸಂಕೇತಿ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದಿಸಯಿವು. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಸೊಡು ಸಂಕೇತಿ ಗ್ರಾಮೊಲು ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾರೊ ಈ ಉಪಬಾಸೆಲು ಕನ್ನಡೊ ಮಾತ್ರೊ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನ್ಲಾ ಸೇರೊಂದು ಬಾಸೆಲೆ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಉಂಡುಂದು ಗುಮನೊಡು ದೀಡೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ. ಸಂಕೇತಿ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣೊದ ರೂಪೊನು ಹೊಂದಿಜಂಡಲಾ ಸಂಕೇತಿದ "ನಿಜವಾಯಿನ" ವ್ಯಾಕರಣೊ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಸೇಸೊಲು ದಾನೆಂಧ್ ನಿರ್ಣಯಿಸಯರ ಕಸ್ಟೊ. ಎಸ್ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಬುಕ್ಕೊ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ್ಂಡ್. ಕನ್ನಡೊದ ವ್ಯಾಕರಣೊ ಒಬುಕ್ಕೊ ಸಬ್ದೊ ಅರ್ತೊದ ಲಕ್ಷಣೊಲೆನ್ ಸಂಕೇತಿಡ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಸಂಯೋಜಿಸದ್‌ನೆ, ದಾಯೆ ಪಂಡ ದಿಂಜ ಸಂಕೇತೊಲು ಕನ್ನಡೊಡು ರಡ್ಡ್ ಬಾಸೆಯಾದುಂಡು.[೩]

ಮಾದರಿ ಪಟ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಗ್ಲಿಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.

ತುಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಲಾಂಡಲ ಮಾನ್ಯೆರ್ ಸೊಸಂತ್ರವಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಗತ್ತ್‌ಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಹಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ಸಮನಾದ್ ಪುಟ್ಟ್‌ದೆರ್. ಅಗ್‌ಲ್ ಇವೇಚನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಆತ್ಮೊಸಾಕ್ಷಿನ್ ಹೊಂದ್‌ದೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸೋದರತ್ವೊದ ಮನೋಬಾವೊಡು ಒರಿಯಗೊರಿ ವರ್ತಿಸವೊಡು.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏಲ್ಲಾ ಮನುಶ್ಯಂಗಳೂ ಸ್ವತಂತ್ರಮಯಿಟೆ ಹುಟ್ಟಂಡಾ. ಆವ್ಹಾಳುಕ್ಕುಮೆ ಆಂತಃಕರಣೂ ಘನತೆ ಹಕ್ಕು ರೆಂಡೂ ಉಂಡೂ. ವಿವೇಕೂ ಆಂತಃಕರಣೂ ಇಕರ್ತಣ್ಣೂ ಅವ್ಹಾಲೂಮೆ ವತ್ತರೂ ಕೊತ್ತರೂ ತಮಯೂಂ ತಮ್ಬ್ಯಾನ್ಯು ಪೋಲೆ ನಡಂಧ್ಗಣೂ.

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Ellā manuśyangaḷū svatantramayiṭe huṭṭanḍā. Avhāḷukkume āntahkaraṇu ghanate hakku renḍū unḍū. Vivēkū antaḥkaraṇū ikartaṇṇū avhālūme vattarū kottarū tamayūṃ tambyānyu pōle naḍandhgaṇū.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ಸಂಕೇತಿ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
  2. "NASA - Fostering the global Sankethi community".
  3. Ananthanarayana, H.S. (2007). Sanketi : A Linguistic Study. Mysore: Samudaya Adhyayana Kendra Charitable Trust. pp. 214–219.