ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜೆಸೆರಿ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜೆಸೆರಿ
ಪ್ರದೇಸೊದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್65,000
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3

ಜೆಸೆರಿ ( ದ್ವೀಪ ಬಾಸೆಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್) ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಯಾಳಿದ ಉಪಬಾಸೆ.[೧] ಭಾರತೊದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತೊ ಪ್ರದೇಸೊ ಆಯಿನ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪೊಡು ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್. [೨] [೩]

'ಜೆಸೆರಿ' ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ಅರೇಬಿಕ್ ಪದೊತ 'ಜಜಾರಿ' (جزري) ಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್, ಇಂದೆನ ಅರ್ತೊ 'ದ್ವೀಪೊ' ಅತ್ತಂಡ 'ದ್ವೀಪೊವಾಸಿ'. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪೊದ ದ್ವೀಪಸಮೂಹೊಡಿಪ್ಪುನ ಚೆಟ್ಲಾಟ್, ಬಿತ್ರಾ, ಕಿಲ್ತಾನ್, ಕದ್ಮತ್, ಅಮಿನಿ, ಕವರತ್ತಿ, ಆಂಡ್ರೋತ್, ಅಗತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕಲ್ಪೇನಿ ದ್ವೀಪೊಲೆಡ್ ಇಂದೆನ್ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದ್ವೀಪೊಲಾ ಅಯಿತವೇ ಆಯಿನ ಉಪಬಾಸೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದೊ. ಉಪಬಾಸೆಲು ಅರಾಬಿ ಮಲಯಾಳಂದಂಚ ತೋಜುವೊ. ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿದ ಮಾಪ್ಪಿಲ/ಮಾಪ್ಲೆ ಸಮುದಾಯೊದಗ್ಲ್ ಪಾತೆರುನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೊ ಉಪಬಾಸೆ. [೪]

ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರೊ ಪರತ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಉಪಬಾಸೆದಂಚ ತೋಜುಂಡು, ಆಂಡ ಕೆಲವು ಗುಮನೊ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲು ಉಲ್ಲೊ.

ಸುರುಕು ಎಲ್ಯ ಸ್ವರೊಲು, ವಿಸೇಸವಾದ್ 'ಉ'. ಉದಾರ್ಮೆಗ್: ರಂಗಿ (ಮಲಯಾಳಂ- ಉರಂಗಿ) - ಮಲಗಿದೆ, ಲಕ್ಕ (ಮಲಯಾಳಂ- ಉಲಕ್ಕ) - ಕೀಟ.

ವ್ಯಂಜನೊಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದಿಸಯಿನಂಚ, ಈ ತಿರ್ತ್‌ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲು ಗುಮನೊಗು ಬತ್ತ್‌ದೊ:

 1. ದುಂಬಾದ್ ಮಲಯಾಳಂಡ್ ಸುರುತ ಛ, ಶ ಆಪುಂಡು: sholli/ಶೋಲ್ಲಿ (ಮಲಯಾಳಂ-(ಪರತ್) cholli/ಛೊಲ್ಲಿ) ಕರೆ
 2. ಮಲಯಾಳಂಡ್ ಸುರುತ p/ಪ, f/ಫ: ಫೆನ್ನ್ (ಮಲಯಾಳಂ- ಪೆನ್ನು) - ಹುಡುಗಿ.
 3. ಮಲಯಾಳಂಡ್ ಸುರುತ ವಿ, ಬಿ ಆಪುಂಡು: ಬುಲಿ/ಬಿಲಿ (ಮಲಯಾಳಂ- ವಿಲಿ) - ಕರೆ.

ವ್ಯಾಕರಣ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವ್ಯಾಕರಣೊ ಮಲಯಾಳಂಗ್ ಹೋಲಿಕೆಲೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

ನಾಮಪದೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಮಪದೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸರ್ವನಾಮೊ ಪ್ರಕರಣೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತಿರ್ತ್ ತೋಜಾಯಿನಂಚ ಉಂಡು:

 • ನಾಮಕರಣ: ಶೂನ್ಯ;
 • ಆರೋಪ: ಎ, ನಾ
 • ಜೆನಿಟಿವ್: ಆ, ನಾ, ಥಾ;
 • ತಾರೀಕ್: kk, n, oon;
 • ಸಂವಹನ: ಒಡ, ಆ ಕೂಡ, ನಾ ಕೂಡ;
 • ವಾದ್ಯೊ: ಆ ಕೊಂಡ್, ನಾ ಕೊಂಡ್;
 • ಜಾಗೆ: nd, naa ul, l (ಗುರ್ತೊಲೆಡ್ ಮಾರ್ತೊ);
 • ಅಬ್ಲೇಟಿವ್: nd;
 • ಸ್ವರ: ಇ, ಆ;

ಸರ್ವನಾಮೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಏಕವಚನೊ ಬಹುವಚನೊ
ಉತ್ತಮ ವಿಸೇಸೊ ನಾನ್ ನಂಗ
ಸೇರೊನ್‌ನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ, ಲಾಬಾ
ಮದ್ಯಮೊ ನೀ ನಿಂಗ
ಪ್ರತಮೊ ಸಮೀಪದ ಪುಲ್ಲಿಂಗೊ ಬೆನ್ ಇಬಾ
ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೊ ಬೆಲ್
ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗೊ idh
ದೂರಸ್ಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗೊ ಮೇಲೆ ಅಬಾ
ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೊ ಓಲ್
ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗೊ adh
 • ತಾನು: ಸ್ವಯಂ;

ಕ್ರಿಯಾಪದೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಯಾಪದೊಲೆ ಸಂಯೋಗೊಲು ಮೂಲ ಮಲಯಾಳಂನ್ ಹೋಲುಂಡು.

'ಕಾನು' ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಿಯಾಪದೊ - ಪಂಡ 'ತೂಲ/ನೋಡಿ', ಮೂಲ ಮಲಯಾಳಂದಂಚನೆ, ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸದ್‍ನೆ.

ಮೂಜಿ ಸರಳ ಕಾಲೊಲು.

 1. ವರ್ತಮಾನೊ: ಸೇರಾಯಿನ ಪ್ರತ್ಯಯೊ nna/ಉನ್ನ (ಹೆಚ್ಚಾದ್ nda/ಉಂಡ); ಅಂಚಾದ್ kaanunna/kaanunda - ಕಾಣುತ್ತಾನೆ/ತೂಪೆ, ಕಾಣುತ್ತದ/ತೋಜುಂಡ.
 2. ಬೂತೊ: ಮೂಲ ಮಲಯಾಳಂಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ರಿಯಾಪದೊದ ಬೇರ್ ಬದಲಾತ್‍ಜಿ. 'ಕಾಣು'ಗೆ ಬೂತಕಾಲೊ ಕಂಡ - ಸಾ.
 3. ಬವಿಸ್ಯೊ: ಸೇರಾಯಿನ ಪ್ರತ್ಯಯೊ 'ಉಮ್' ಆತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್, kaanum - ನೋಡುತ್ತಾರೆ/ ತೂಪೆರ್.

ಈ ಕಾಲೊಲೆ ನಿರಾಕರಣೆಲು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು:

 1. ವರ್ತಮಾನೊ ಕಾಲೊಗು, ಮೂಲಡ್ ವೇಲಾ (ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾಪದೊಲೆಗ್ ಪ್ಪೆಲಾ) ಸೇರಾವುನ ಮೂಲಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯಾತ್ಂಡ್. ಆತೇ ಅತ್ತ್, ಇತ್ತೆ ರುಣಾತ್ಮಕೊ ಬವಿಸ್ಯೊಡು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ್ ಆಪುಮಡು. ಅಂಚಾದ್, ಕಾಣುವೆಲಾ - ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ/ ತೂಪುಜಿ, ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ / ತೂಪುನನೇ ಇದ್ದಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ / ತೂತ್‍ಜೆ.
 2. ಬೂತ ಕಾಲೊಗು, ಮೂಲ ಪ್ರತ್ಯಯಡ್ದ್ ರುಣಾತ್ಮಕೊ ರಚನೆ ಆಪುಂಡುಇ. ಅಂಚಾದ್ kandela/ಕಂಡೆಲಾ - ನೋಡಿಲ್ಲ / ತೂತ್‍ಜಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ / ತೂಯಿಜಿ.
 3. ಬವಿಸ್ಯೊದ ಕಾಲಗಾದ್, ಪರ ಮಲಯಾಳಂ ಕಾವ್ಯೊದ ಪ್ರತ್ಯಯೊ 'ಆ' ನ್ ಗಳಸೊಲಿ (kaanaa/ಕಾನಾ).

ಪ್ರಶ್ನಾರ್ತಕ ರೂಪೊಲೆನ್ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆದೊಟ್ಟುಗು 'ಆ' ಪ್ರತ್ಯಯೊಡ್ದ್ ತಯಾರಿಸವೊಲಿ. ಆಂಡ, kaanunda/ಕಾನುಂಡ (ನೋಡುತ್ತದೆ / ತೂಪುಂಡು) ಗ್ kaanundyaa/ಕಾನುಂಡ್ಯಾ (ನೋಡುತ್ತದೆ/ ತೂಪುಂಡು), Kandyaa/ಕಂಡ್ಯಾ (ನೋಡಿದೆ / ತೂತ್ಂಡ್... ನೋಡಿ? / ತೂದ್?) ಕಂಡ (saw), ಬುಕ್ಕೊ kaanumaa/kaanunaa/kaanungaa (ಕಾಣುಮ್) (ನೋಡುತ್ತೇನೆ / ತೂಪೆ).

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. Kōyammakkōya, Eṃ (2012). Lakshadweep Pradesikabhasha Nighandu (Translation: Lakshadweep Regional Language Dictionary), Editor: Dr. Koyammakoya M. Sāhityapr̲avarttaka Sahakaraṇasaṅghaṃ, Nāṣaṇal Bukkȧ St̲āḷ. ISBN 978-81-922822-9-9.
 2. Sura's Year Book 2006. Sura Books. 2006. p. 250. ISBN 978-81-7254-124-8.
 3. India, a reference annual. Government of India. 2004. p. 851. ISBN 978-81-230-1156-1.
 4. Subramoniam, V. I. (1997). Dravidian Encyclopaedia. Vol. 3, Language and literature. Thiruvananthapuram (Kerala): International School of Dravidian Linguistics. pp. 508-09.