ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆ[೧] ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪಾತೆರುನ ಬಾಸೆ. ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋದ ಕಡಲ ಬರಿತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಪಾತೆರುವೆರ್. ಮುಖ್ಯವಾದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಓಡಿಪು(ಉಡುಪಿ) ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆ ಪಾತೆರುನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಮೋರೆತ್ ದ್ ಅಯಿ ಬಾಸೆ. ಇಂದೆನ್ ಮಾಪಿಳ್ಳೆ ಬಾಸೆನ್ಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆದ ವಿಶೇಷತೆ [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆ ಇತ್ತೇ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರೊಡು ಬರೆಪುನ ಬಾಸೆ. ನೆಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲಯಾಲಂ ಪದೊಕುಲು ಉಲ್ಲ, ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೊಡುಲಾ ಒಂಜಾತ್ ಪದೊಕುಲು ಈ ಬಾಸೆಡ್ ಸೇರೊಂದ. ಬ್ಯಾರಿನಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಗ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಸೇರ್ಸದ್ ಪಾತೆರುವೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕುಲು ಮುಕುಲೆನ್ ಬ್ಯಾರಿಲು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುಬೆರ್. [೨]

ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆದ ಮಿತ್ತ್ ಅರಬ್ಬೀ ಬಾಸೆದ ಪ್ರಭಾವ [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆಡ್ ಸುಮಾರ್ ಅರಬ್ಬೀ ಬಾಸೆದ ಪದೊಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಮುಲ್ತ ಜನೊಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ತನ್ ಕುಲೆನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾಯರೆ ಅರಬ್ಬ್ ದೇಸಾಲೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ನೆತ್ತಲಾ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬತ್ತ್ ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆನ್ ಬುಡಿಯೆರೆ ಅಪುಜಿ. ಕಾಕಜಿ, ಸೈತಾನ್, ಕಾಯೀನ್ - ಇಂಚಾ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದೊಲೆನ್ ದಿನೋಲಾ ಗಲಸುವೆರ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇನಿ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅವೊಂತುಂಡು. ಸಂಶೋಧನೆದ ಬೂಕುಲು, ಕಡಲ ಬರಿತ ಬ್ಯಾರಿಲೆನ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಬಂದೊ, ಕತೆ , ಕಬಿತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - ಕನ್ನಡ - ಬ್ಯಾರಿ ಶಬ್ದೋ ಕೋಶ ಪೂರಾ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆದ ಸುಮಾರ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪೇಪರ್, ಬೂಕು, ಪದೋತಾ ಕೇಸೆಟ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪೇಂಟೆಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಉಂಡು.

ನೆನ್ ಮಾಂತಾ ತೂಲೆ [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.kanaja.in/ತುಳು-ಸಾಹಿತ್ಯ-ಚರಿತ್ರೆ-ಭಾಷ-31/[dead link]
  2. Upadhyaya 1996, p. 64

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]