ಉದ್ದ ಪುಟೊಕುಲು

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ‎[೨,೦೪,೬೭೪ ಬೈಟ್‍ಲು]
 2. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ‎[೮೬,೫೯೦ ಬೈಟ್‍ಲು]
 3. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಗೆಲ್ ‎[೫೪,೫೯೨ ಬೈಟ್‍ಲು]
 4. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಮಹಾಸ್ಫೋಟೊ ‎[೫೪,೫೮೨ ಬೈಟ್‍ಲು]
 5. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಪಂಜುರ್ಲಿ ‎[೪೭,೫೬೯ ಬೈಟ್‍ಲು]
 6. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ‎[೪೬,೪೪೧ ಬೈಟ್‍ಲು]
 7. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಕೋರಿಕಟ್ಟ ‎[೩೮,೦೮೯ ಬೈಟ್‍ಲು]
 8. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊ ‎[೩೭,೨೨೪ ಬೈಟ್‍ಲು]
 9. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ತುಳುತ ಬೂಕುಲು ‎[೩೪,೨೭೩ ಬೈಟ್‍ಲು]
 10. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಸ್ವಿಟ್ಸರ್'ಲ್ಯಾಂಡ್ ‎[೩೩,೯೮೪ ಬೈಟ್‍ಲು]
 11. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ‎[೨೬,೮೪೫ ಬೈಟ್‍ಲು]
 12. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ತುಳುನಾಡ್ದ ಭೂ ಇತಿಹಾಸ ‎[೨೬,೮೪೦ ಬೈಟ್‍ಲು]
 13. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಪೊಯ್ಯೆ ‎[೨೫,೫೨೭ ಬೈಟ್‍ಲು]
 14. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಮುಂಡ್ಕೂರು ‎[೨೪,೫೦೩ ಬೈಟ್‍ಲು]
 15. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಸಾವು ‎[೨೪,೩೩೭ ಬೈಟ್‍ಲು]
 16. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ‎[೨೩,೪೭೧ ಬೈಟ್‍ಲು]
 17. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಭೂತಾರಾಧನೆ ‎[೨೨,೯೯೩ ಬೈಟ್‍ಲು]
 18. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯೊ ‎[೨೨,೭೬೬ ಬೈಟ್‍ಲು]
 19. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಜೀರಿಗೆ ‎[೨೨,೭೧೧ ಬೈಟ್‍ಲು]
 20. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಕುಡ್ಲ ‎[೨೨,೬೦೯ ಬೈಟ್‍ಲು]
 21. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಕನಿಜೊ ‎[೨೨,೫೧೧ ಬೈಟ್‍ಲು]
 22. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಕನಕದಾಸ ‎[೨೧,೫೬೯ ಬೈಟ್‍ಲು]
 23. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಜಲಚಕ್ರ ‎[೨೧,೪೬೨ ಬೈಟ್‍ಲು]
 24. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಬೇಲೂರು ‎[೨೧,೪೧೩ ಬೈಟ್‍ಲು]
 25. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ‎[೨೧,೩೪೨ ಬೈಟ್‍ಲು]
 26. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಬಿಸು ‎[೨೧,೩೦೦ ಬೈಟ್‍ಲು]
 27. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ‎[೨೦,೫೧೩ ಬೈಟ್‍ಲು]
 28. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಇಸ್ರೇಲ್ ‎[೨೦,೩೯೧ ಬೈಟ್‍ಲು]
 29. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಟೋಕಿಯೋ ‎[೨೦,೧೫೩ ಬೈಟ್‍ಲು]
 30. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ‎[೧೯,೬೯೭ ಬೈಟ್‍ಲು]
 31. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಬೊಂದೆಲ್ ‎[೧೯,೫೮೮ ಬೈಟ್‍ಲು]
 32. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯ ‎[೧೯,೪೧೯ ಬೈಟ್‍ಲು]
 33. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ದ್ಯುತಿ ಇರೆಕುಲು ‎[೧೯,೨೬೩ ಬೈಟ್‍ಲು]
 34. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆ ‎[೧೯,೨೫೮ ಬೈಟ್‍ಲು]
 35. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ವಜ್ರ ‎[೧೯,೧೨೧ ಬೈಟ್‍ಲು]
 36. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ‎[೧೮,೮೧೭ ಬೈಟ್‍ಲು]
 37. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಗಾದೆಲು ‎[೧೮,೮೧೦ ಬೈಟ್‍ಲು]
 38. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಪಿಜಿನ್ ‎[೧೮,೭೭೭ ಬೈಟ್‍ಲು]
 39. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಅಪರ್ಣಾ ಪೋಪಟ್ ‎[೧೮,೭೬೪ ಬೈಟ್‍ಲು]
 40. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಬಂಜಿನಾಲ್ ‎[೧೮,೪೫೦ ಬೈಟ್‍ಲು]
 41. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಬಯಕ್ಕೆ ‎[೧೮,೪೨೦ ಬೈಟ್‍ಲು]
 42. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ‎[೧೭,೪೬೮ ಬೈಟ್‍ಲು]
 43. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಜಪಾನ್ ‎[೧೭,೪೪೯ ಬೈಟ್‍ಲು]
 44. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ‎[೧೭,೩೪೬ ಬೈಟ್‍ಲು]
 45. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ‎[೧೬,೮೮೪ ಬೈಟ್‍ಲು]
 46. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಜ್ಞಾನಪೀಠೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ‎[೧೬,೮೩೦ ಬೈಟ್‍ಲು]
 47. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಳೆನ ಕೊಡುಗೆ ‎[೧೬,೬೨೬ ಬೈಟ್‍ಲು]
 48. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ‎[೧೬,೫೫೬ ಬೈಟ್‍ಲು]
 49. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಯುರೋಪ್ ‎[೧೬,೪೯೧ ಬೈಟ್‍ಲು]
 50. (ಇತಿಹಾಸೊ) ‎ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ‎[೧೬,೩೬೪ ಬೈಟ್‍ಲು]

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:LongPages"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು