ಪರತ್ತ್ ಪುಟೊಕುಲು

ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಎನಿಗ್ಮ‏‎ (೧೬:೧೦, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 2. ಕನೊ‏‎ (೧೬:೧೦, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 3. ಬೀಜದ ಮರ‏‎ (೧೬:೨೨, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 4. ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು‏‎ (೧೬:೨೪, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 5. ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಅಂಬಲಪಾಡಿ‏‎ (೧೬:೨೪, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 6. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ‏‎ (೦೦:೩೧, ೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 7. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪಾತೆರೊ‏‎ (೧೦:೧೯, ೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 8. ಸ್ಥಾನಿಕ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್‏‎ (೦೯:೩೨, ೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 9. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು‏‎ (೨೩:೧೦, ೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 10. ಅಯಸ್ಕಾಂತ‏‎ (೧೩:೧೨, ೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 11. ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ‏‎ (೧೩:೨೦, ೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 12. ಅತ್ಯಾಸೆ ಗೆತಿಕೇಡ್‏‎ (೨೧:೫೯, ೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 13. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‏‎ (೧೫:೩೨, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 14. ಅಲ್ಮಝಾನ್‏‎ (೧೫:೩೮, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 15. ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟ‏‎ (೧೫:೪೨, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 16. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ‏‎ (೧೫:೪೩, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 17. ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ‏‎ (೧೫:೪೪, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 18. ಬೇಸ‏‎ (೧೫:೫೯, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 19. ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲು‏‎ (೧೬:೦೦, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 20. ನಿರ್ನಾಲೊ‏‎ (೧೬:೦೨, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 21. ಬೊಂತ್ಯೊಲು‏‎ (೧೬:೦೩, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 22. ಜಾರ್ತೆ‏‎ (೧೬:೦೪, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 23. ಪೆರಾರ್ದೆ‏‎ (೧೬:೦೫, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 24. ಪೊನ್ನಿ‏‎ (೧೬:೦೫, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 25. ಮಾಯಿ‏‎ (೧೬:೦೬, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 26. ಸುಗ್ಗಿ‏‎ (೧೬:೦೭, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 27. ಪಗ್ಗು‏‎ (೧೬:೧೫, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 28. ಆಗ್ನೇಯ‏‎ (೧೬:೨೩, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 29. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ‏‎ (೧೬:೨೪, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 30. ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್‏‎ (೧೬:೨೪, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 31. ಆಂಕೋಲೆದ ಮರ‏‎ (೧೬:೨೫, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 32. ಆರ್ಯಭಟ‏‎ (೦೮:೫೨, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 33. ಆಫ್ರಿಕಾ‏‎ (೦೮:೫೩, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 34. ಆಡ್ ಸೊಗೆ‏‎ (೦೮:೫೭, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 35. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‏‎ (೦೯:೦೧, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 36. ಇಡೆಡೋಲು/ತೆಂಬರೆ‏‎ (೦೯:೦೫, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 37. ಇನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ದತಿ‏‎ (೦೯:೦೯, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 38. ಇಲ್ಲ್‏‎ (೦೯:೧೦, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 39. ಉಂಬುರು‏‎ (೦೯:೧೩, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 40. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲು‏‎ (೦೯:೨೦, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 41. ಉದಯವಾಣಿ‏‎ (೦೯:೨೪, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 42. ಉದ್ಯಮ‏‎ (೦೯:೨೪, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 43. ಉದ್ಯಾವರ‏‎ (೦೯:೨೫, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 44. ಉದ್ಯಾವರೊದ ಪರ್ವಲು‏‎ (೦೯:೨೬, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 45. ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ‏‎ (೦೯:೩೭, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 46. ಎಂ. ಮೋಹನ ಆಳ್ವ‏‎ (೧೧:೦೫, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 47. ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್‏‎ (೧೧:೩೯, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 48. ಎರುಕೋಲೊ‏‎ (೧೧:೪೨, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 49. ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‏‎ (೧೧:೪೪, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 50. ಏಷ್ಯನ್ ಗೊಬ್ಬುಲು‏‎ (೧೧:೪೭, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:AncientPages"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು