ಪರತ್ತ್ ಪುಟೊಕುಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಎನಿಗ್ಮ‏‎ (೧೬:೧೦, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 2. ಕನೊ‏‎ (೧೬:೧೦, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 3. ಬೀಜದ ಮರ‏‎ (೧೬:೨೨, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 4. ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು‏‎ (೧೬:೨೪, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 5. ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಅಂಬಲಪಾಡಿ‏‎ (೧೬:೨೪, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 6. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ‏‎ (೦೦:೩೧, ೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 7. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪಾತೆರೊ‏‎ (೧೦:೧೯, ೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 8. ಅಯಸ್ಕಾಂತ‏‎ (೧೩:೧೨, ೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 9. ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ‏‎ (೧೩:೨೦, ೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 10. ಅತ್ಯಾಸೆ ಗೆತಿಕೇಡ್‏‎ (೨೧:೫೯, ೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 11. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‏‎ (೧೫:೩೨, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 12. ಅಲ್ಮಝಾನ್‏‎ (೧೫:೩೮, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 13. ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟ‏‎ (೧೫:೪೨, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 14. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ‏‎ (೧೫:೪೩, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 15. ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ‏‎ (೧೫:೪೪, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 16. ಬೇಸ‏‎ (೧೫:೫೯, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 17. ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲು‏‎ (೧೬:೦೦, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 18. ನಿರ್ನಾಲೊ‏‎ (೧೬:೦೨, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 19. ಬೊಂತ್ಯೊಲು‏‎ (೧೬:೦೩, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 20. ಜಾರ್ತೆ‏‎ (೧೬:೦೪, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 21. ಪೆರಾರ್ದೆ‏‎ (೧೬:೦೫, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 22. ಪೊನ್ನಿ‏‎ (೧೬:೦೫, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 23. ಸುಗ್ಗಿ‏‎ (೧೬:೦೭, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 24. ಪಗ್ಗು‏‎ (೧೬:೧೫, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 25. ಆಗ್ನೇಯ‏‎ (೧೬:೨೩, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 26. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ‏‎ (೧೬:೨೪, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 27. ಆಂಕೋಲೆದ ಮರ‏‎ (೧೬:೨೫, ೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 28. ಆರ್ಯಭಟ‏‎ (೦೮:೫೨, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 29. ಆಫ್ರಿಕಾ‏‎ (೦೮:೫೩, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 30. ಆಡ್ ಸೊಗೆ‏‎ (೦೮:೫೭, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 31. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‏‎ (೦೯:೦೧, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 32. ಇಡೆಡೋಲು/ತೆಂಬರೆ‏‎ (೦೯:೦೫, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 33. ಇನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ದತಿ‏‎ (೦೯:೦೯, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 34. ಇಲ್ಲ್‏‎ (೦೯:೧೦, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 35. ಉಂಬುರು‏‎ (೦೯:೧೩, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 36. ಉದ್ಯಮ‏‎ (೦೯:೨೪, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 37. ಉದ್ಯಾವರ‏‎ (೦೯:೨೫, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 38. ಉದ್ಯಾವರೊದ ಪರ್ವಲು‏‎ (೦೯:೨೬, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 39. ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ‏‎ (೦೯:೩೭, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 40. ಎಂ. ಮೋಹನ ಆಳ್ವ‏‎ (೧೧:೦೫, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 41. ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್‏‎ (೧೧:೩೯, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 42. ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‏‎ (೧೧:೪೪, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 43. ಏಷ್ಯನ್ ಗೊಬ್ಬುಲು‏‎ (೧೧:೪೭, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 44. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‏‎ (೧೧:೪೯, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 45. ಒಡಿಪುದ ಅಷ್ಟಮಠ‏‎ (೧೧:೪೯, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 46. ಒಲಿಮದೆ ಗುಂಡ‏‎ (೧೧:೫೧, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 47. ಒಷ್ಯಾನಿಯ‏‎ (೧೧:೫೩, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 48. ಓಣಮ್‏‎ (೧೧:೫೪, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 49. ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ‏‎ (೧೧:೫೮, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)
 50. ಓಶೋ‏‎ (೧೧:೫೯, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:AncientPages"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು