ಬಳಕೆದಾರೆ:Mahaveerindra

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಪಂಡ್‌ದ್. ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ ‌ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.

ತಿರ್ಗಾಟ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚನೆ ಪುರುಸೊತ್ ಉಪ್ಪುನಗ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲೇಖನೊಲೆಡ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಚೇಂಜಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ.