ಬಳಕೆದಾರೆ:Mahaveerindra

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಪಂಡ್‌ದ್. ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ ‌ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.

ತಿರ್ಗಾಟ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚನೆ ಪುರುಸೊತ್ ಉಪ್ಪುನಗ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲೇಖನೊಲೆಡ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಚೇಂಜಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ.