ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕುರ್ಲು ಪಚ್ಚೊಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುರ್ಲು ಪಚ್ಚೊಡಿ
ಪುದರ್ಚರ್ಮುರಿ , ಚುರುಮುರಿl
ನಾಜೂಕು(ಅಚ್ಚಿಕಟ್)ತಿಂಡಿ
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊಕುಡ್ಲ,ಉಡುಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುಕುರ್ಲು

ಕುರ್ಲು ಪಚ್ಚೊಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತೆನಸ್. ಉಂದೆನ್ ಕುರ್ಲು, ತರ್ಕಾರಿ , ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ದ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ ಲೆಕ ಉಪ್ಪುಕಾರ ಪಾರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಅಂಗಡಿರ್ದ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ, ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಅಪಗನೆ ಪತ್ತ್ ಪದಿನೈನ್ ನಿಮಿಷೊಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೇವಲ ಪತ್ತ್ , ಇರುವ ರೂಪಾಯಿಗ್ ಮಾರುವೆರ್. ಜೋಕುಲು ಜವನೆರ್ದ್ ಪರಬ್ಬೆರ್ಲಾ ಈ ಜಂಜಿ ತೆನಸ್ ನ್ ತಿನ್ಪೆರ್.[೧]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಕುರ್ಲುಪಚ್ಚೊಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೋಡಾಯ್ನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಬಾಜನೊಡು (ಗುಂಡಿದ ಬಾಜನೊಡು) ಮೂರ್ದಿನ ನೀರುಳ‍್ಳಿ , ಟೊಮೇಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದ್ ಸಮ ಮೊರೆಪ್ಪೊಡು. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮ್ಚ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ , ½ ಲಿಂಬೆಪುಳಿತ್ತ ರಸೊ ಪಾರ್ದ್ ಕುಡೊರ ಮೊರೆಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತುದಿನ ಶೇಂಗಬೀಜ, ಕುರ್ಲು ಪಾರ್ದ್ ಮೊರೆತ್ತ್ ದ್ ಅಪಗನೆ ತಿನರೆ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು.[೯] [೧೦]

ಬೆಯ್ಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿದ ಕುರ್ಲು ಪಚ್ಚೊಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆಯ್ಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿದ ಕುರ್ಲು ಪಚ್ಚೊಡಿ ಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುರ್ಲು ಪಚ್ಚೊಡಿಗ್ ಬೆಯ್ಪಾದಿನ ಕುರ್ಲು ಪಾಡುವೆರ್.[೧೧] [೧೨] [೧೩] [೧೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]